Besök på Rydskolan

I onsdags besökte skolnämnden Rydskolan för att på plats följa upp beslutet om förändrad skolorganisation. Det som för några år sedan tedde sig som omvälvande och overkligt är idag väl fungerande vardag för elever, medarbetare och föräldrar.