Allt till alla utan finansiering

Möjligen är det behändigt att i opposition lova allt till alla. Men utan idé om hur löftena ska ska finansieras är de i realiteten ändå värdelösa och ogenomförbara. Politiken kräver prioriteringar och ansvarstagande. MP i Skövde visar mycket litet av dessa förmågor.

Läs mer

Sympatisk skoluniform

Blogginlägg

Barn lär sig tidigt de oskrivna reglerna för hur de förväntas se ut och vara klädda. Ängslan för att inte vara rätt och för att vara avvikande är naturligtvis mycket stressande. Jag tror att skoluniformen skulle kunna bidra till att minska pressen på våra barn.

Läs mer

Tappade uppkopplingen