Skrupelfri helomvändning

I Skövde pågår det nu en debatt om flygplatsens vara eller inte vara. Detta efter att kommunledningen unisont har föreslagit att flygplatsens 244 hektar mark ska ställas om till att vara industrimark. Orsaken är de stora industrietableringar som kommer att ske i Europa inom kort. Det pågår både en industriell revolution och en kapplöpning. De företag om är beredda att investera miljarder i ny batteriproduktion är angelägna om att skyndsamt få fabriker på plats och produktionen igång. Det handlar om att knipa konkurrensfördelar på och andelar av en het och växande marknad.

De kommuner som vill vara med och tampas om de tusentals jobb som följer med investeringarna behöver därför vara lika snabbfotade. Att erbjuda mark om fem eller tio år duger inte. Då är man ohjälpligt förbisprungen av någon annan. Det är nu och inom den allra närmaste tiden som det stora etableringståget rullar. Då får man bestämma sig för om man vill åka med eller stå kvar. Skövdes kommunledning har bestämt sig för att försöka säkra en långsiktig utveckling och tillväxt i Skövde. Jag stödjer den ambitionen.

Självfallet är det trist att det går ut över flygplatsen. Jag, mitt parti och den stora majoriteten i kommunfullmäktige har genom åren värnat flygplatsen och i fullmäktige årligen avfärdat olika partiers förslag om att avveckla den. Jag och vi har ansett att det är vettigare att driva anläggningen med förlust än att av kostnadsskäl stänga den. Fram tills nu har det varit alternativet. De etableringsmöjligheter som på kort tid har uppenbarat sig har radikalt kastat om förutsättningarna. Nu handlar det om att Skövde behöver kunna tillhandahålla planerad och beredd mark för kommande industrietableringar. Genom att ställa om en blygsamt trafikerad flygplats kan Skövde nu alltså vinna något större, något viktigare och något mer betydelsefullt.

Skövde-riksdagsmannen Josef Fransson (SD) förefaller vara angelägen om att, så här några månader före det att valsedlarna ska spikas, visa sig aktiv inför hemmapubliken. I sin iver glömmer han vad han och partikamraterna hittills har tänkt, tyckt, skrivit, yrkat och röstat om beträffande just flygplatsen. Fransson och hans kompisar tillhör själva de partier som länge och uthålligt har argumenterat för att avveckla flygplatsen i Skövde. I en artikel från den 9 september 2010, som fortfarande går att läsa på SD:s lokala hemsida, argumenterar riksdagsman Fransson i egen person för att ställa om flygplatsen till en arena för motorsport. I sitt budgetförslag, som kommunfullmäktige behandlade så sent som i juni detta år, skrev SD så här: “Sverigedemokraterna har sedan många år argumenterat för att kommunen ska se över möjligheterna att omvandla Skövde flygplats till en multiarena för motorsport. Detta då Skövde flygplats används sparsamt för de ändamål den en gång byggdes för, nämligen kommersiellt flyg”.

Om Josef Fransson hade fått bestämma hade Skövde Airport alltså sedan många år tillbaka trafikerats av hjulfordon istället för av flygfarkoster. Men idag, blott några få månader efter han senast yrkade på detta i kommunfullmäktige, uppträder samme Fransson med ett budskap som är det rakt motsatta. Nu vänder han sig istället “med emfas” mot en omställning av flygplatsen. Till Skövde Nyheter säger han att “man måste vara motståndare till flygplatsen för att göra något så dumt”. Givet Franssons hittillsvarande, diametralt motsatta ställningstagande till flygplatsen hade varit klädsamt om någon lokal reporter hade ställt en kritisk fråga till riksdagsledamoten. Men sådana frågor har än så länge lyst med sin frånvaro.

Själv är jag inte motståndare till flygplatsen. Jag har ställt mig bakom en prioritering som jag uppfattar banar väg för något som är mer betydelsefullt och ger större nytta och värden för Skövde och för oss som bor här. Sådana svåra avvägningar besvärar sig inte SD-Fransson med. Skrupelfritt tillåter han sig vara motståndare den ena dagen, förespråkare den andra och förmodligen något annat den tredje. Vittringen av missnöje att exploatera för partipolitisk vinning lockar uppenbarligen mer än ett tyngande och tärande politiskt ansvarstagande.

Uppdatering 05 september 2021

I helgen följde Radio Skaraborg upp informationen som jag publicerat i detta inlägg. Jag fick kommentera vad SD tidigare tyckt, skrivit och yrkat om flygplatsens omställning. Josef Fransson fick gott om tid att reda ut vad han egentligen hade menat genom åren. Han har också kompletterat med en längre, förklarande text på sitt Facebook-konto.

Sammanfattningsvis innebär den Franssonska förklaringsmodellen att han och hans lokala partivänner har skrivit en sak men egentligen menat något annat. När de i sin budget 2021 föreslog att utreda förutsättningen för att “omvandla Skövde flygplats till en multiarena för motorsport”, skulle det inte tolkas så. För att rätt tolka den Sverigedemokratiska innebörden av verbet “omvandla” i texten från 2021 ska man, enligt Josef Fransson, leta sig tillbaka till sju år gamla dokument och studera partiets budgetförslag från 2014. I detta ska kan man kunna utläsa den sanna partilinjen. Den linje som i förra veckan byttes mot en annan.

Efter att i tio år ha förespråkat en “omvandling” av flygplatsen uppgav Josef Fransson i radion att han genomgått en “crash course” om flygverksamhet och därefter bytt ståndpunkt. Det är givetvis inte alls något fel i att ändra åsikt och uppfattning. Det är nödvändigt att göra när världen och samhället utvecklas och förändras samt man själv nås av insikter och utvecklar klokskap. Möjligen kan därför en motsvarande crash course om förestående industrietableringar samt omfattningen av och nyttan med dem kanske kan få Josef Fransson att ändra sig igen?

LÄNKAR (uppdaterade 05 september 2021):

Jag har ändrat åsikt men inte på det sätt de påstår – Facebook, Josef Fransson 05 september 2021
SD kritiseras för kovändning i flygplatsfrågan – SR P4 Skaraborg 05 september 2021
SD vänder sig mot nedläggning av flygplatsen – 03 september 2021
SD ställer sig mot nedläggning av flygplatsen – 03 september 2021
Utdrag ur SD:s budget för Skövde 2022 – 21 juni 2021
Utdrag ur Skövde kommunfullmäktige – 21 juni 2021
SD Skövde föreslår att flygplats blir motorpark – SD.se 09 september 2010

Tappade uppkopplingen