Verklighetsfrånvänt SSU-förslag

Blogginlägg

Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SSU) säger nej till ett svenskt medlemskap i NATO. SSU vill hellre se ett fördjupat försvarssamarbete i EU. De säger nej till den försvarsallians som finns till förmån för en egen, ogrundad fantasi.

Det är ett märkligt utspel som knappast lär locka anhängare utanför Sveriges gränser, eller ens SSU-lokalerna på Sveavägen i Stockholm. Huvuddelen av EU-länderna är ju medlemmar i den väl etablerade alliansen NATO. EU är inte och har inte ambitionen att vara ett militärt försvarssamarbete. Därmed saknar EU också den nödvändiga infrastrukturen i form av militära staber etc. Men framförallt skulle ett EU-försvar sakna två enormt betydelsefulla komponenter: USA och Storbritannien. Dessa båda länder med sina potenta krigsmakter spelar en oerhört stor roll för ett trovärdigt försvar av det fria Europa.

Lord Ismay, som 1952-57 var NATO:s förste generalsekreterare, yttrade något skämtsamt att organisationens syftade till att ”hålla Sovjetunionen ute, amerikanerna inne och tyskarna nere”. USA:s och engagemang i alliansen har varit och är oerhört värdefullt för de europeiska medlemsländerna. Tryggheten av att amerikanska soldater när det behövs ska komma till undsättning, likt de gjort i två världskrig, har rentav medfört att många europeiska länder har sänkt garden och minskat sina försvarskostnader. Européerna har sprungit från sina egna säkerhetsnotor och har oblygt överfört ansvaret på de amerikanska skattebetalarna. Detta är något som har irriterat amerikanska presidenter långt före Donald Trump.

Att småsossarna vill bygga upp en ny, europeisk försvarsallians för att ersätta den som redan finns och kasta ut USA är inget annat än löjligt. En sådan konstruktion skulle alltså, om den mot all förmodan bli verklighet, ofrånkomligen bli både sämre och dyrare.

Dessvärre kan man inte avfärda det som ett uttryck för ungdomligt oförstånd. Småsossarna är inspirerade av den svenska vänsterns traditionella USA-hat som tar sig uttryck på olika sätt. För tolv år sedan, i valet 2010, gick Socialdemokraterna under Mona Sahlin tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet till och med till val med löftet om att verka för att amerikanska militärbaser utanför USA skulle stängas. Det förslaget var lika illa genomtänkt och i samma avsaknad av konsekvensanalys som det från SSU idag.

Jag hoppas och tror fortfarande att de lite mer grånade Socialdemokraterna kommer att göra en helomvändning i sin syn på NATO-medlemskapet. Detta på grund av att deras mer verklighetsförankrade partivänner i Finland är på väg att göra det. Det vore i så fall synnerligen välkommet. NATO är inte en fråga om vänster eller höger. Det är en fråga om säkerhet.

LÄNK:

SSU: Utöka samarbetet med EU – gå inte med i NATO – 10 april 2022

Tappade uppkopplingen