Äntligen svenska vapen till Ukraina

Blogginlägg

Jag är lättad över att den svenska regeringen till sist har beslutat sig för att skicka pansarskott till Ukraina. Det hade gärna fått ske tidigare och utan onödiga signaler om villrådighet och tvekan. Men huvudsaken är att Sverige tydligt och substantiellt nu stödjer Ukrainas motstånd mot det orättfärdiga, ryska angreppet. Jag är övertygad om att det finns ett brett stöd för denna åtgärd i den svenska befolkningen.

Jag noterar att Ukrainas försvarsmakt ursprungligen hade önskat sig rb 57 som är ett modernare och mer potent vapen. Jag utgår från att regeringen och Försvarsmakten gjort bedömningen att dessa vapen inte med enkelhet kan ersättas i de svenska lagren efter utlämning.

Det kan ju inte uteslutas att det snart är vi som kan behöva vapen i försvar mot en angripare. Då lär vi behöva det vi har. Men det kan snart också vara vår tur att be om stöd och hjälp. Även därför är den beslutade leveransen till Ukraina viktig. Solidaritet är inte enkelriktad.

LÄNK:

Sverige skickar vapen till pågående krig – Aftonbladet 27 februari 2022

Tappade uppkopplingen