Fyll i alla widgetinställningar!

Traditionsenligt skolstartsstök

Blogginlägg

Återigen rapporteras stökigheter från skolstarten på Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Jag hoppas nu att Polisen kan identifiera dem som har gjort sig skyldiga till övergrepp och skadegörelse. De eventuella påföljderna lär dock bli ytterst ringa. Det är en del av problemet att vandalerna inte tar någon risk och inte möter någon reaktion. Elever som gör sig skyldiga till allvarlig ordningsstörande borde omgående kunna stängas av för resten av läsåret. Det kan de inte idag.

Läs mer

Folkligt stöd för militärt stöd

Blogginlägg

Det finns ett starkt, folkligt stöd för att genomföra en mycket angelägen lagändring som möjliggör för Polismyndigheten att rekvirera stöd från Försvarsmakten. Det finns ingen anledning till att vänta med att ge medborgarna det ökade skydd som en sådan reform skulle innebära.

Läs mer

Debatt om "patriarkala strukturer" i Skövde

Blogginlägg

Frågan om våld mot kvinnor och kvinnors otrygghet är för allvarlig och viktig för att mötas med symbolpolitiska åtgärder. Det krävs distinkta åtgärder i form av främst bättre lagstiftning, skärpta straff för förövare och ett tillförlitligt rättsväsende. Men också mer av trygghetsfrämjande åtgärder i den fysiska miljön i vår kommun. Hur en plats uppfattas och ter sig spelar större roll för tryggheten än hur den benämns.

Läs mer

M vill stärka samverkan mellan militär och polis

Blogginlägg

Idag meddelade Moderaternas försvarspolitiske talesman Pål Jonsson att partiet ansluter sig till uppfattningen att Polismyndigheten i större utsträckning ska kunna begära och få stöd från Försvarsmakten. Detta är en fråga som jag har drivit. Jag välkomnar beskedet!

Läs mer

M bör lyssna på rikspolischefen

I veckan (15 januari) skrev  jag i GöteborgsTidningen att Moderaterna bör lyssna på rikspolischefen när han begär att Polismyndigheten ska kunna begära stöd från Försvarsmakten vid allvarliga och extraordinära händelser inom den s k gråzonen. 

Läs mer

Dags för en modern beredskapspolis

Blogginlägg

Den ordinarie polisen vore betjänt av att kunna förstärkas för att hantera allvarliga och påfrestande situationer som hotar ordning och säkerhet. Det är dags att utreda hur beredskapspolisen kan återinföras i en ny, moderniserad tappning. Det föreslår jag i en motion till Moderaternas årsmöte och stämma.

Läs mer

Rapport från M-stämman

Blogginlägg

Moderaternas partistämma har bifallit min motion om att verka för en generell förlängning av preskriptionstider för brott samt att verka för att påföljdspreskriptionen slopas.

Läs mer

Mobilisering för krig mot brottsligheten

Blogginlägg

Ulf Kristersson har tagit initiativet. Nu är det för de övriga partierna att bekänna färg. Det är dags att lägga politiskt tugg och piruetter åt sidan. Det är bråttom att agera kraftfullt och snabbt. Det är dags att mobilisera för kriget mot den grova brottsligheten.

Läs mer

Skandalöst!

Blogginlägg

Att schabbel med uppgifter av vikt för rikets säkerhet inte är skäl nog för att avskeda Transportsstyrelsens generaldirektör är en skandal.

Läs mer

Tappade uppkopplingen