Slava Ukraini

Blogginlägg

Nu stundar en prövningens tid för Europa. Förmågan att hantera energikrisen kommer att bli avgörande för motståndet mot den ryska krigföringen. EU-länderna måste stå fast och hålla ihop. Inte vackla, inte ge vika och inte söka förhandlingar och överenskommelser med den förkastlige angriparen i Moskva. Då har vi förlorat. Då har vi svikit Ukrainas modiga och rättfärdiga kamp. Slava Ukraini!  

Läs mer

Regeringen äventyrar försörjningsberedskapen

Blogginlägg

Sveriges försörjningsberedskap försämras när nu blir i lag förbjudet att utvinna kol, olja och naturgas i Sverige. Nu är det emellertid så att det inte sker någon utvinning alls av dessa råvaror i Sverige. Däremot är vi beroende av dem. Den enda effekten av den nya lagstiftningen är att Sveriges försörjningsberedskap försämras ytterligare.

Läs mer

Lerum Talks

Blogginlägg

I afton har jag varit gäst i Lerummoderaternas digitala talk show Lerum Talks. Vårt samtal handlade om kriget i Ukraina och olika aspekter och konsekvenser av det.

Läs mer

Skicka fler och bättre vapen till Ukraina

Blogginlägg

Varenda stridsfordon som nedkämpas i Ukraina nu är ett fordon som inte kommer att kunna hota Sverige senare. Sveriges regering måste därför skyndsamt uppdra åt Försvarsmakten att identifiera vilka vapen som kan avstås och överlämnas till Ukraina. Det är nu som vapnen behövs och gör skillnad! Ska vi stå på rätt sida av historien krävs det åtgärder och beslut nu.

Läs mer

Ensam är inte stark

Blogginlägg

Att snabbt rusta upp försvaret när kriget redan blossar i närområdet kommer att få konsekvenser för kostnadssidan. Än en gång är det angeläget att med nykterhet betrakta möjligheterna som ett medlemskap i försvarsalliansen NATO innebär. Den gemensamma försvarsplaneringen och samordningen som sker i alliansen ger förutsättningar för att optimera utfallet av de gemensamma försvarsansträngningarna. Den avsaknad av försvarsgarantier som allianslösheten innebär kan Sverige aldrig enskilt kompensera för. Ensam är inte stark. Ensam är dyrt, dåligt och äventyrligt.

Läs mer

Äntligen svenska vapen till Ukraina

Blogginlägg

Jag är lättad över att den svenska regeringen till sist har beslutat sig för att skicka pansarskott till Ukraina. Snart kan det vara vår tur att be om stöd och hjälp. Även därför är den beslutade leveransen till Ukraina viktig. Solidaritet är inte enkelriktad.

Läs mer

Stoppa omedelbart biståndet till vår tids Hitler

Blogginlägg

Idag fick jag lära mig att Sverige betalar bistånd till Ryssland. Detta för att främja bland annat utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i det väldiga landet som tjänar stora pengar på försäljning av både olja och gas. Det är löjeväckande och provocerande! Den ryske diktatorn måste fnissa hånfullt åt de ständigt naiva svenskarna. 

Läs mer

Storskaligt krig i Europa

Blogginlägg

I Ukraina försvaras inte bara en självständig, suverän nation. Där försvaras övriga Europa och den säkerhetsordning som har utvecklats sedan det kalla krigets slut. För den ryske diktatorns anspråk är större och går bortom Ukraina. I det territorium som han anser att det ryska herrefolket är berättigat att behärska ligger ytterligare europeiska, fria nationer. Sverige är ett av dem.

Läs mer

Sverige behöver NATO

Blogginlägg

Tvärtemot vad regeringen påstår tjänar alliansfriheten oss inte väl. Den bidrar istället till osäkerhet och instabilitet i norra Europa. För att säkerställa Sveriges nationella självständighet och frihet behöver landets försvarsarrangemang uppgraderas. Sverige behöver NATO.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 12)
Tappade uppkopplingen