Vinsttaket är ett valfrihetsförbud

Förslaget om “vinsttak” återspeglar den politiska vänsterns förakt mot företagare. Misstänksamheten mot att människor själva fattar väsentliga beslut om sin egen tillvaro lyser igenom. De vill backa bandet decennier tillbaka i tiden. Till en tid då människor tvangs underkasta sig politikernas makt och var hänvisade till enformiga monopol. 

Lock på i snusdebatten

Idén om tobaksfri arbetstid i Skövde har nu slutgiltigt skrotats. Det glädjer mig! Med detta hoppas jag slippa vidare diskussioner rörande omotiverade inskränkningar i de kommunanställdas personliga frihet i min hemkommun. Men jag är beredd att fäkta med folkhälsoministern och andra förbudsivrare.