Lokala konsekvenser av ett vinstförbud?

Blogginlägg

Alliansen i Skövde tycker att det är ansvarsfullt att utveckla en handlingsberedskap för att hantera en situation som kan få stor påverkan både på människors vardagssituation och på kommunens ekonomi. Därför har vi tagit initaitv till utreda hur ett eventuellt vinstförbud kommer att påverka oss som bor i Skövde kommun.

Läs mer

Östling har inte hängt med

Blogginlägg

Idag publicerar äntligen SLA min replik på den fristående, men vänstersinnade debattören Conny Östlings artikel i vilket han stödjer det förbud mot vinster och valfrihet i välfärden, som S, MP och V har konstruerat.

Läs mer

Vänstern hotar välfärden

Mediaarkiv

V, S och MP kommer med sitt illa konstruerade förslag på kort tid att haverera hela välfärdssektorn så som vi idag känner den. När alternativen försvinner kommer människors valfrihet att upphöra. Förmodligen väntar istället kaos. Idag publicerar SLA min replik till V:s Gabryjel Blom om vinstförbud i välfärden.

Läs mer

Vinsttaket är ett valfrihetsförbud

Blogginlägg

Förslaget om "vinsttak" återspeglar den politiska vänsterns förakt mot företagare. Misstänksamheten mot att människor själva fattar väsentliga beslut om sin egen tillvaro lyser igenom. De vill backa bandet decennier tillbaka i tiden. Till en tid då människor tvangs underkasta sig politikernas makt och var hänvisade till enformiga monopol. 

Läs mer

Vi säger nej till tvingande vegetarism

Varför ska barn och ungdomar tvingas att vara försökskaniner i miljöpartisternas politiska experimentverkstad? Alliansen står upp för valfrihet och mångfald. Det gäller även när det handlar om skolmat. I dagens SLA svarar jag och Alliansens gruppledare på MP:s artikel.

Läs mer

Ny högstadieskola i Skövde

Blogginlägg

Under min tid som ordförande arbetade jag för att få till stånd en friskoleetablering i Skövde. Till hösten öppnar Raoul Wallenberg-skolan årskurs ett till sex. Och i dagarna har Skolinspektionen godkänt att RW får öppna högstadium från 2016. Bra för Skövde!

Läs mer

  • 1
  • 2
  • 3
  • (1 - 10 av 22)
Tappade uppkopplingen