Hot får ej gå hem

Jag har läst SLA:s artiklar om hot mot förtroendevalda lokalpolitiker i Skövde. Om det mer eller mindre ideella, politiska förtroendeuppdraget förknippas med risker, hot och obehag, hotar förutsättningarna för det samhälle som de allra flesta av oss vill ha att raseras.