Tre förslag för förbättrad försvarspolitik

Blogginlägg

Huvuddelen av lördagen har jag ägnat åt distansmöte med Moderaterna i Västra Götalands förbundsråd. Jag är nöjd med att fått stöd för tre viktiga förslag som bidrar till att komplettera och ytterligare förbättra Moderaternas försvarspolitik.

Läs mer

Jag kandiderar till riksdagen

Idag har jag träffat Moderaternas i Skaraborg nomineringskommitté, vilken utgörs av en mindre grupp betrodda partivänner med uppdrag att ta fram förslag till partiets riksdagsvalsedel för valkretsen. Jag har bekräftat att jag ställer upp som kandidat i valet till Sveriges riksdag.

Läs mer

Kampanjkort klara

Blogginlägg

Nu har jag fått en första leverans av kampanjkort som har jag knåpat ihop själv. Om du vill stödja min kandidatur med att lappa några brevlådor i anslutning till kvällspromenaden, är det väldigt välkommet.

Läs mer

Bara bifall

Blogginlägg

Samtliga mina motioner bifölls vid Moderaterna i Västra Götalands länsförbundsstämma i helgen. Flera av motionerna hoppas jag att efter höstens val kunna återanvända som motioner i Sveriges riksdag.

Läs mer

Förläng preskriptionstiderna för brott

Blogginlägg

Den som har utsatts för grov misshandel eller blivit våldtagen har fått sitt liv slaget i spillror på ett sätt som ofta är irreparabelt, även om såren och ärren kanske inte alltid är synkliga. Brottsoffrens lidande riskerar att bli livslångt. Samtidigt kan förövaren, med de nuvarande bestämmelserna om brottspreskription, lyckas att undkomma att ställas till svars och att straffas för sin illgärning. Det är provocerande. Det vill jag och Skövdemoderaterna ändra på.

Läs mer

Fyra motioner

Blogginlägg

Förläng preskriptionstiderna för brott, aktivera civilplikten, stärk äganderätten och gör det möjligt att avskilja politiska vildar från uppdrag i styrelser och nämnder. Det är vad mina fyra motioner till Moderaternas årsmöte och förbundstämma handlar om.

Läs mer

Riksdagsplats inom räckhåll

Jag är stolt över att kunna berätta att stämman beslutade att sätta mig på riksdagsvalsedelns andraplats. Det innebär att jag, med nuvarande opinionsstöd för Moderaterna, har en mycket god möjlighet att ta plats i Sveriges riksdag.

Läs mer

Tappade uppkopplingen