Veteranerna - en angelägenhet för alla

Blogginlägg

Veteranerna är en angelägenhet för alla. Fler behöver engageras för att Sverige ska kunna ge ett samlat och kompetent stöd till de veteraner som är i behov av det. Det är vi som nation skyldiga dem som tar riskerna, gör uppoffringarna och fullgör vår säkerhetspolitik på fältet. Det skriver Tommy Schalén (M) och jag i SN, SkLT, FT och VB.

Läs mer

Veterandagshälsning

Idag är det Veterandagen. Sverige uppmärksammar sina veteraner och vi minns särskilt dem som gav det yttersta och som stupade eller omkom i tjänst för Sverige. Se min Veterandagshälsning!

Läs mer

Målgång för Mali-missionen

Med en medaljceremoni avslutades Mali 12:s insats och förbandet upplöstes. Efter sammanlagt ett år i uniform kommer jag i januari att återgå till min civila tjänst. Mitt kvarvarande politiska förtroendeuppdrag som ledamot i Skövde kommunfullmäktige återupptar jag emellertid omgående.

Läs mer

Veterandag i insatsområdet

Blogginlägg

Idag på Veterandagen hyllar och hedrar vi alla dem som har gjort uppoffringar och insatser för fred och säkerhet. Veterandagen 2020 tillbringar jag tillsammans med mitt förband Mali 12 på plats i insatsområdet.

Läs mer

Äntligen ett veteranmonument

Ikväll beslutade äntligen Skövde kommun att inrätta en officiell veteranminnesplats. Kommunullmäktige beslutade i enighet om att reservera en plats i Garpaparken och där resa en sten som hedersbetygelse åt våra veteraner och deras anhöriga. Jag besökte talarstolen för anförande.

Läs mer

Ny uppgift

Blogginlägg

Från och med våren nästa år kommer jag under sex månaders tid tjänstgöra i utlandsförbandet Mali 12. Därmed lämnar jag vid årsskiftet uppdraget som ordförande i Bygglovsnämnden i Skövde kommun.

Läs mer

Tal till Nordic Veteran MC Tour

Blogginlägg

Idag hade jag nöjet och äran att som representant för Skövde kommun välkomna Nordic Veteran MC Tour till vår stad. Touren utgörs av MC-burna veteraner från Danmark, Norge, Finland och Sverige på marsch mot deltagande i firandet av Veterandagen i Stockholm den 29 maj. Vid en lunch på Soldathemmet mottog jag en sköld och höll ett tal som jag publicerar här.

Läs mer

Tarvliga anklagelser mot svenska soldater

Nej, den svenska Försvarsmakten är inte alls “våldsförhärligande”. Så inte heller vi sammanlagt över 100 000 svenska utlandsveteraner, som genom åren frivilligt gjort en insats för att göra världen lite tryggare och därmed Sverige lite säkrare. Av dessa kommer många från förbandstäta Skövde och Skaraborg. Vi har gjort uppoffringar och tagit risker. Några har fått betala ett högt pris. Ett antal det allra yttersta. Jag och fem andra moderater och utlandsveteraner skriver i SLA.

Läs mer

Tappade uppkopplingen