Tarvliga anklagelser mot svenska soldater

Nej, den svenska Försvarsmakten är inte alls “våldsförhärligande”. Så inte heller vi sammanlagt över 100 000 svenska utlandsveteraner, som genom åren frivilligt gjort en insats för att göra världen lite tryggare och därmed Sverige lite säkrare. Av dessa kommer många från förbandstäta Skövde och Skaraborg. Vi har gjort uppoffringar och tagit risker. Några har fått betala ett högt pris. Ett antal det allra yttersta. Jag och fem andra moderater och utlandsveteraner skriver i SLA.

Läs mer

Viktigt steg mot veteranmonument

Blogginlägg

Allt talar för att det nu blir en slags minnesplats för veteraner i Skövde. Igår beslutade en enig Kultur- och fritidsnämnd att ställa sig bakom förslaget. Det gläder mig! Det är resultatet av ett tålmodigt och skickligt utfört politiskt arbete av Alliansen i nämnden.

Läs mer

SD fällde monumentet

Blogginlägg

Nyligen var det Veterandagen och frågan om ett veteranmonument i Skövde aktualiserades ånyo. SD säger sig vara för ett sådant. Men protokollet visar med all önskvärd tydlighet att partiet röstade mot. Och därmed fällde förslaget.

Läs mer

Veteranmonumentet ska på plats

Blogginlägg

Flera skaraborgare och skövdebor har ställt upp och gjort en handgriplig insats för freden. Och fler kommer att behöva göra det i framtiden. Det är därför beklämmande att S, MP och SD inte förmår visa dem erkänsla och medverka till uppförandet av ett veteranmonument i Skövde.

Läs mer

Veteranmonument i Skövde

Blogginlägg

Inför Veterandagen tog Moderaterna i Skövde ett viktigt lokalt initiativ när fullmäktigegruppen ställde sig bakom partivännen Claës Beckmans utmärkta idé om att inrätta ett veteranmonument i vår stad.

Läs mer

Veteranmarsch

Ca 100 000 svenskar har genom åren gjort utlandstjänst i fredens tjänst. Men insatserna, upplevelserna och händelserna är ändå tämligen anonyma och okända. Det finns skäl att marschera och manifestera för veteranerna!

Läs mer

Lokala initiativ för försvarskulturen

Blogginlägg

Debatten om de stora försvarsfrågorna kretsar nu kring Folk och försvars konferens i Sälen. I Skövde har vi beslutat om två lokala initiativ, som är små i jämförelse, men ändå viktiga för försvaret och Skövde som garnisonsstad.

Läs mer

Försvaret behöver museerna

Blogginlägg

Idag har jag med M-vänner besökt Garnisonsmuseet i Skövde. Vi fick våra teser bekräftade; det är olyckligt att Försvarsmakten tvingats ta sin hand ifrån museiverksamheten. Vi sliter vidare med frågan. Måtte droppen urholka stenen!

Läs mer

Återför militära museer till försvaret

Det var ett misstag att skilja museerna med koppling till aktiva förband från Försvarsmakten. Insatsförsvaret behöver mer av naturliga mötesplatser mellan militären och det civila samhället. Regeringen bör göra omtag i frågan, menar jag och Johan Åsbrink i en artikel i dagens SLA.

Läs mer

  • 1
  • 2
  • (1 - 10 av 13)
Tappade uppkopplingen