Tarvliga anklagelser mot svenska soldater

Nej, den svenska Försvarsmakten är inte alls “våldsförhärligande”. Så inte heller vi sammanlagt över 100 000 svenska utlandsveteraner, som genom åren frivilligt gjort en insats för att göra världen lite tryggare och därmed Sverige lite säkrare. Av dessa kommer många från förbandstäta Skövde och Skaraborg. Vi har gjort uppoffringar och tagit risker. Några har fått betala ett högt pris. Ett antal det allra yttersta.

Jag och fem andra moderater och utlandsveteraner skriver i SLA.

Veteranmarsch

Ca 100 000 svenskar har genom åren gjort utlandstjänst i fredens tjänst. Men insatserna, upplevelserna och händelserna är ändå tämligen anonyma och okända. Det finns skäl att marschera och manifestera för veteranerna!