Möte med försvarsministern

Idag var jag, tillsammans med moderater från de skaraborgska garnisonsorterna, inbjuden att vara med på ett lunchmöte med försvarsminister Sten Tolgfors (M). Sten har envist och målmedvetet genomfört en betydande omdaning av försvarspolitiken. Fler förändringar är att vänta. Som jag tidigare skrivit är det oändligt viktigt att Skövde står på tå och anstränger sig för att vara bästa möjliga värdkommun för framtidens militära förband, oavsett hur dessa kan komma att se ut. Men viktigast för försvaret är att alliansen vinner höstens val.