Lokala konsekvenser av ett vinstförbud?

Blogginlägg

Alliansen i Skövde tycker att det är ansvarsfullt att utveckla en handlingsberedskap för att hantera en situation som kan få stor påverkan både på människors vardagssituation och på kommunens ekonomi. Därför har vi tagit initaitv till utreda hur ett eventuellt vinstförbud kommer att påverka oss som bor i Skövde kommun.

Läs mer

Östling har inte hängt med

Blogginlägg

Idag publicerar äntligen SLA min replik på den fristående, men vänstersinnade debattören Conny Östlings artikel i vilket han stödjer det förbud mot vinster och valfrihet i välfärden, som S, MP och V har konstruerat.

Läs mer

Vänstern hotar välfärden

Mediaarkiv

V, S och MP kommer med sitt illa konstruerade förslag på kort tid att haverera hela välfärdssektorn så som vi idag känner den. När alternativen försvinner kommer människors valfrihet att upphöra. Förmodligen väntar istället kaos. Idag publicerar SLA min replik till V:s Gabryjel Blom om vinstförbud i välfärden.

Läs mer

Vinsttaket är ett valfrihetsförbud

Blogginlägg

Förslaget om "vinsttak" återspeglar den politiska vänsterns förakt mot företagare. Misstänksamheten mot att människor själva fattar väsentliga beslut om sin egen tillvaro lyser igenom. De vill backa bandet decennier tillbaka i tiden. Till en tid då människor tvangs underkasta sig politikernas makt och var hänvisade till enformiga monopol. 

Läs mer

Tappade uppkopplingen