Tal för hoppfulla

Blogginlägg

Ulf Kristersson (Foto: Peter Knutsson).

Idag deltog jag som observatör vid Moderaternas extra partistämma i Stockholm. Det var en kort och kärnfull tillställning. Anna Kinberg Batra höll ett starkt och framtidsinriktat avskedstal. Valberedningens ordförande Lars-Ingvar Ljungman läxade på ett befriande sätt upp stämmoombuden och deklarerade myndigt att det nu får vara slut på splittring i Moderaterna. Det håller jag med om.

Så valdes Ulf Kristersson som ny ordförande. Och även han levererade ett tal. Ett av de klokaste och mest välformulerade som jag har hört på länge. Ulf knöt an till titeln på boken “Land för hoppfulla”, som han och några till skrev någon gång på 90-talet. Och menade att glädje, “nyfikenhet och framtidsoptimism ska prägla vårt parti och vårt sätt att vara”.

Ulf dissade det rådande politiska samtalsklimatet som han menar “plågas av gnällighet, ängslighet och stingslighet”. Han menade att svensk politik nu helt enkelt behöver “några vuxna i rummet”.

Så lanserade han “värderingsburen pragmatism” som den stabila grund, utifrån vilken Moderaterna ska närma sig samhällsproblemen och politiken. Han drog sex punkter om vad detta innebär i praktiken. Och först i denna programförklaring tog han upp statens betydelse för trygghet och säkerhet:

“Staten ska verkligen inte göra allt – men där den ska finnas ska den också vara stark. Vi bygger inte vårt försvar för att stå emot en attack i en vecka. Män och kvinnor försvarar vårt land, vår demokrati och vår frihet med sina liv.

I Sverige tillämpar vi inte privat rättskipning. Och vi vittnar när någon har utsatts för brott. Få uppgifter är nu så akuta som att krossa de gangstergäng som terroriserar städer och förorter. I första hand för att skydda de människor som lever i laglöst land. Men också för alla andra. Den grova kriminaliteten göder misstro i hela Sverige. Gängkriminaliteten är en cancersvulst som måste opereras bort.”

Väl talat! Jag är övertygad om att Moderaterna har valt en partiledare som förstår samhällsproblemen, som kan formulera lösningar på dessa utifrån en trygg, liberalkonservativ värdegrund och som har förmågan att göra politiken begriplig för väljarna.

Lycka till, Ulf Kristersson!

LÄNKAR:

Ulf Kristerssons installationstal i text – 01 oktober 2017
Ulf Kristerssons installationstal på Youtube – 01 oktober 2017

Tappade uppkopplingen