Tal till förstelärarna

Film: Skövde Nyheter

 

Idag har skolförvaltningen i Skövde hållit en träff med kommunens 48 förstalärare – varav de flesta nyutnämnda – i grundskolan. Jag fick glädjen att delta, liksom min efterträdare som ordförande; Paula Bäckman (C). Formen var lättsam med ett trevligt mingel och tilltugg från Vasaskolans utmärkta kök. Jag inledde träffen med ett kort tal, som lät ungefär så här:

 

“En organisation som vill utvecklas och måste se, uppskatta och tillvarata sina skickligaste medarbetare. Att vi kan göra det på ett tydligt, genomtänkt och någorlunda nationellt likformigt vis tycker jag är förstelärarreformens främsta förtjänst. Detta är bra för både skolans och läraryrkets status och utveckling.

Vi är nu inne på andra varvet för förstelärarsystemet i Skövde. Vi var en av de kommuner som direkt anammade idén med en ny lärarkategori och kunde för ett år sedan utse de 14 första förstelärarna. Några av er som är med här idag var på banan redan då. Sedan dess har förvaltningen med grundskolechefen i spetsen, tillsammans med de fackliga organisationerna, utvecklat och förfinat kriterier och metoder för antagning. Vi är fortfarande under införande och i något av en organisatorisk lärprocess kring företeelsen förstalärare. Men det är viktigt och värdefullt att det i vår organisation nu finns en god samsyn kring vad en förstelärare ska vara och göra för att utveckla undervisningen, öka måluppfyllelsen och ytterst förbättra förutsättningarna för våra barn och unga att framgångsrikt möta och klara livet och framtiden.

Ni har sökt och ni har fått ett utökat ansvar och ett fint förtroende. Nu har vi höga förväntningar på er! Vi förväntar oss att ni i förstelärarrollen med ert kunnande och er yrkesskicklighet medverkar och bidrar till utveckling och förbättring.

I samband med utnämnandet av de första förstelärarna samtalade jag med en av dessa. Jag frågade – nästan som en sportreporter – hur det kändes att bli förstelärare? Jag fick svaret ‘det är roligt och trevligt, men att det egentligen finns så många andra som är minst lika bra och egentligen är det inte något märkvärdigt med just mig’.

Det var ett väluppfostrat, artigt och väldigt svenskt svar. Men jag tycker att det var fel svar! För den jag frågade var verkligen en välmeriterad, välrenommerad och erkänt skicklig lärare. På samma sätt som ni är det.

Jag vill därför till sist be er om en liten men viktig sak. Jag vill be er att vara stolta över er själva och att vara stolta över ert arbete! Det är ingen tillfällighet att just ni är förstelärare. Ni har gjort er förtjänta av att vara det. Ni har blivit utvalda att inneha viktiga roller i utvecklingen av Skövdes skolväsende.

Ni är föregångsmän och –kvinnor. Ni visar vägen. Ni inspirerar, motiverar och utvecklar era kollegor. Ni gör det med båda benen kvar i klassrummet och ni gör det med hjärtat kvar för era elever. I Skövdes skolutvecklingsarbete är ni både motorer och katalysatorer. Ni har fått ett mycket viktigt och – tror jag – roligt och stimulerande uppdrag! Varmt lycka till med det!

LÄNK:

Nya förstelärare välkomnades – Skövde Nyheter 27 november 2014

Tappade uppkopplingen