Tala väl om skolan

Blogginlägg

Idag var det dags för den traditionella läsårsavslutningen, då rektorer, förskolechefer, förvaltningspersonal och skolnämnden möts för en stunds samvaro över en bit mat. Denna gång höll vi till på Vasaskolan, som är min gamla högstadieskola. En bit mat var förresten ett understatement! Medarbetarna i Vasaskolans kök hade presterat ett alldeles fantastiskt smörgåsbord! En smaklig och mättande kvittens på medarbetarnas genuina yrkeskunnande, kärlek till maten och omsorg om kunden. Imponerande!

I samband med denna avslutning brukar skolnämndens ordförande, det vill säga jag, säga några ord. Så gjorde jag även denna gång. Talet blev improviserat, eftersom den senaste tiden inte erbjudit några större luckor för förberedelser. Jag utgick från det sommarbrev, som jag och skolchefen skrivit till medarbetarna. Jag delger ett utdrag nedan. Jag gör det för att jag tycker att budskapet är viktigt; Att tala väl om skolan och det arbete som utförs där.

Bilden av skolan, så som den framställs i media och emellanåt även i den politiska debatten, är ganska skruvad. Den fokuserar på aparta, negativa händelser och incidenter. Sällan på allt det positiva och utvecklande, som trots allt är vardagen för de allra flesta barnen. Skolan har blivit en legitim slagpåse. Jag menar att onyanserade beskrivningar leder till ogrundade uppfattningar, vilket riskerar att leda till felaktiga åtgärder. I brevet skrev jag så här:

“Den som bildar sin uppfattning om skolan genom att bara läsa tidningen blir förskräckt. Den som har egna barn i skolan känner tacksamhet att just de egna barnen råkat hamna i en bra skola med vettiga lärare. Vi som på ett eller annat sätt arbetar i, med och för skolan vet att den är mycket bättre än sitt rykte. Vi vet att de allra flesta eleverna, som vandrar i skolans korridorer, är skötsamma och välartade barn och ungdomar. Vi vet att de allra flesta medarbetarna är välutbildade människor, som är hängivna sina arbetsuppgifter och gör stora ansträngningar för att få barnen att må bra, trivas, utvecklas, växa och lära.

Om detta borde vi tala mera. Berätta om det värdefulla och viktiga arbete som görs varje dag i våra skolor. Inte för att skymma undan problem och sådant som inte är bra. För det måste vi lyfta, tala om och åtgärda. Men för att ge en rättvisande bild av skolan så som den faktiskt ter sig i Skövde. Det bidrar till att utveckla tryggheten bland elever och föräldrar, men också till att öka respekten och intresset för de olika yrken, som gemensamt formar skolan.”

Tappade uppkopplingen