Jungfrutal med vante på

I afton var dags för mig att jungfrutala i Skövde kommunfullmäktige. Jag hade förberett mig väl och nogsamt tänkt igenom vad jag skulle säga. Ibland blir det ändå inte riktigt som man tänkt sig. För på mikrofonhuvudet i talarstolen ståtade märkligt nog en stor, vit Lovikavante med tofs! Vanten tillhörde Monica Green (S), som med denna faktiskt rådigt och fältmässigt löst ett ljudtekniskt problem med en irriterande rundgång. Därefter hade alla talare att likt en Staffan Westerberg tala till vanten. Föga statsmannalikt! Skövde måste vara ganska ensamt om denna annorlunda utsmyckning i sessionssalen, gissar jag.

Återremiss av parkeringsutredningen
Mitt ärende i talarstolen var att å M-gruppens vägnar yrka återremiss av parkeringsstrategin och förslaget till nya p-taxor på de kommunala parkeringarna. Vår grupp tyckte inte att ärendet var tillräckligt väl förberett för att antas, utan att det borde ses över ytterligare och kompletteras.

P-frågan är av utvecklingsstrategisk karaktär. Den berör pendlare, centrumhandeln och besökare i staden och måste därför hanteras omsorgsfullt. Fullmäktige gick på vår linje och nu får den nya kommunledningen se över strategi och taxor.

Koncernbolag bildat
Aftonens tyngsta beslut gällde det om bildandet av koncernbolaget Skövde Stadshus AB. Det innebär att de delvis eller helt kommunägda bolagen Skövdebostäder, Skövde Värmeverk, Turistcentrum i Västergötland Skövde, Skövde Företagspark och Skövde flygplats blir dotterbolag i en och samma koncern. Fördelen med denna konstruktion är, som jag ser det, främst lednings- och skattemässig. Med det senare menar jag att bolagens vinster med nuvarande ordning beskattas av staten, medan man i koncernen kan kvitta förluster mot vinster. Pengarna gör bättre nytta lokalt för invånarna i Skövde än i statskassan, vilket våra kommunalråd Katarina Jonsson (M) och Leif Walterum (C) klokt hävdade i debatten.

Skiljelinjen i denna fråga gick för övrigt långt ute på vänsterkanten. V och Mp argumenterade för ett avslag, medan den borgerliga Alliansen och Socialdemokraterna var rörande överens om tillvägagångssättet. Skönt och betydelsefullt att i denna stora och viktiga fråga ha en bred uppslutning i kommunfullmäktige!

ANFÖRANDET

Tappade uppkopplingen