Tankar efter nämnd

Blogginlägg

Skärtorsdag! Dessa rader plitas med telefonen på ett X2000 mot Göteborg, varifrån jag ska ta mig vidare för en liten påskresa. Förmiddagen har ägnats åt beredning av ärenden för kommande sammanträde med skolnämnden samt åt pressträff efter gårdagens nämndmöte.

Tillstånd för fristående förskola
Igår beslutade nämnden att tillstyrka ansökan om att starta fristående förskola i de lokaler, som tidigare inhyste friskolan Synapsen. Beslutet gäller under förutsättning att nödvändiga myndighetstillstånd (såsom miljö- och brandtillsyn) utfärdats. Därmed ska Raul Wallenbergförskolan vara igång till höstterminen.

Därmed har vi ökat valfriheten för föräldrar och barn i Skövde! Noteras bör att S-gruppen reserverade sig mot beslutet. Utan ytterligare motivering. S-ledamöternas motstånd föreföll vara nästan reflexmässigt. Verksamhet som inte sker i kommunal regi faller inte dessa partiföreträdare på läppen.

Omstrukturering av elevstödet
Nämnden beslutade också om en omstrukturering av elevstödet. Mest uppmärksammat är att de s k heldagsskolorna avvecklas. Den politiska processen har pågått i dryga två månader. Jag berättade igår för nämnden att jag närmat mig den ganska komplexa frågeställningen med öppenhet, ödmjukhet och ett visst vankelmod. Vi har genomfört studiebesök, samtalat med lärare, rektorer och föräldrar och vi har – i fall inom alliansen – diskuterat fram och tillbaka.

Nu är vi i mål. Det innebär att heldagsskolorna avvecklas. Men det innebär inte att denna typ av verksamhet upphör, utan sker inom den ordinarie skolans verksamhet. Jag hade förmånen att besöka Helenaskolans verksamhet, som imponerade på mig.

På så vis kan elever med dessa särskilda behov vara kvar i ett invant sammanhang – skolan – och behålla och utveckla sociala relationer. Samtidigt inser jag att inte ens denna lösning fungerar för alla med särskilda behov. Det finns barn med fobi för att vistas i en skollokal eller att korsa en skolgård. Det finns barn som är gravt utåtagerande och som måste tas ur den ordinarie skolan. Inte minst av hänsyn till andra elevers studiero. Därför väljer vi att behålla lokalerna på Alströmmersgatan, som en plats att kunna bedriva utbildning för dessa barn på.

I övrigt innebär det att resurser omfördelas så att rektorerna på skolorna ska få bättre möjlighet att tidigt och lokalt vidta åtgärder för att möta dessa barns särskilda behov.

Satsning på modersmålsundervisning
Med beslutet frigör vi också 2,5 miljoner kronor till förstärkning av modersmålsundervisning i kommunen. Vi vill satsa på att öka bland annat lärarkompetensen på området.

Det handlar dels om integrationsfrämjande åtgärd. Men ännu mer om en resultathöjande satsning. 15 % av eleverna i Skövde är födda utomlands eller av utländska föräldrar. Att utveckla kunskap underlättas om man har tillgång till det egna språket.

Ingen enad allians
Det kommer sannolikt att uppmärksamas att Alliansen inte var enig i beslutet. Karin Långström Vinge (Fp) föreslog att de nuvarande heldagsskolorna ska lämnas orörda och hon reserverade sig mot beslutet.

Ingen jättestor sak. Man kan inte vara enig jämt, även om jag som alliansledare i nämnden känner en viss besvikelse över att inte fått ihop en gemensam, borgerlig syn på frågorna.

Glad Påsk!
Sammanfattningsvis är jag tämligen nöjd med gårdagens förehavanden och beslut. Lika tillfreds är jag inte med att blogga med mobilen som verktyg. Det är svårt att träffa de rackarns små bokstäverna.

Jag hoppas ändå att denna korta redogörelse blev någorlunda begriplig och informativ. Jag önskar läsarna av dessa rader en riktigt Glad Påsk!

Tappade uppkopplingen