Tankar efter skoldebatt

Blogginlägg

Ikväll har jag varit på Ållebergsgymnasiet i Falköping och lyssnat på en skoldebatt arrangerad av Moderaterna i Falköping och studieförbundet Medborgarskolan. Ett trevligt och mycket proffsigt arrangemang, som jag tycker att fler borde ha deltagit i!

Idén med debatten var dessbättre inte att en panel med företrädare för politiska partier skulle tävla mot varandra med ambitioner och idéer för skolan (den ende som ägnade sig åt detta var en närvarande miljöpartist, som på sedvanligt vis ogenerat lovade guld och gröna skogar åt allt och alla). Huvuddiskussionen fördes istället mellan yrkesmänniskor i skolan under Christina Josefssons skickliga ledning. Närvarande elevers och föräldrars inlägg och synpunkter bidrog till dynamik och perspektiv i diskussionen.

Därmed kom samtalet att handla om det vardagligt jordnära och om situationen i Falköpings skolor och skeendena i klassrummen. Det handlade bland annat om fysisk träning i skolan, nyttan med informations- och kommunikationsteknik, läxors vara eller inte samt om skolmaten. Alltså olika företeelser, vilka tillsammans bildar en stor, viktig och tämligen komplex helhet.

Det som jag tycker var mest tänkvärt var de ord som utväxlades om föräldrars ansvar. Vad är föräldrars ansvar och vad är skolans? Frågan är onekligen en viktig aspekt när det handlar om att nå framgång för elever och skola. Det spelar ingen roll hur många skickliga pedagoger och avancerade läromedel det allmänna hostar upp pengar för, om inte hemmen fullgör sin del av ansvaret för barnens skolgång. Elever och föräldrar ska ha höga förväntningar på skolan. Men eleverna ska mötas med höga förväntningar både i skolan och av sin omgivning. Samhället och skolan bör därför i högre grad uttrycka förväntningar på föräldrarna.

Om detta handlade en debattartikel i SLA den 5 mars. Författarna är mina partivänner, riksdagsledamöterna Tomas Tobé och Hanif Bali. Nog är det rimligt att vi föräldrar ser till att våra barn gör sina läxor och kommer utvilade till skolan? Jag tycker det. Det är att visa respekt för lärarna och deras viktiga yrke. Det är att göra tydligt för våra barn hur betydelsefull skolan och kunskapen är. Höga förväntningar är en av nycklarna till framgång.


LÄNKAR:

Skoldebatt – Radio Falköping 10 mars 2014
Vi vill ha ett handslag med Sveriges föräldrar – SLA 05 mars 2014

Tappade uppkopplingen