Tarvliga anklagelser mot svenska soldater

I dagens SLA svarar jag och fem andra på en artikel i lördagens SLA. Gemensamt för oss sex skribenter är att vi alla är moderater och utlandsveteraner. Artikeln i sin helhet:

Peter Tornborg efterlyser (SLA 19/8) debatt om Sveriges militära engagemang i Afghanistan. Men hans eget bidrag till en sådan inskränker sig till ett antal osakliga anklagelser och ogrundade påståenden.

Nej, den svenska Försvarsmakten är inte alls “våldsförhärligande”. Så inte heller vi sammanlagt över 100 000 svenska utlandsveteraner, som genom åren frivilligt gjort en insats för att göra världen lite tryggare och därmed Sverige lite säkrare. Av dessa kommer många från förbandstäta Skövde och Skaraborg. Vi har gjort uppoffringar och tagit risker. Några har fått betala ett högt pris. Ett antal det allra yttersta.

De operationer i Afghanistan som Sverige har deltagit i har genomförts med stöd av resolutioner i FN:s säkerhetsråd. ISAF-missionen etablerades inledningsvis för att bistå och upprätthålla säkerheten i Kabul. Säkerhetsrådet utvidgade senare mandatet till att omfatta hela Afghanistan för att ge landets legitima regering förutsättning att utöva sitt styre.

Sedan ISAF avvecklats och överlämnat säkerhetsansvaret till landets nationella myndigheter, kvarstår en mindre, icke-stridande styrka med uppgift att bistå de afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och rådgivning. Även denna operation välkomnas av säkerhetsrådet och har Sverige som bidragande nation.

Våra utlandssoldater har gjort och gör värdefulla insatser runtom i världen. De bidrar till ordning och säkerhet i områden där det annars råder kaos. De återupprättar människovärdet där mänskliga rättigheter annars är satta på undantag. De tänder framtidstro där det annars råder den djupaste hopplöshet. De förtjänar respekt. Inte tarvligt misstänkliggörande.

Anders G Johansson
Björn Håkansson
Karin Malmsten
Magnus Hammar Borsch
Philip Segell
Tim Walsh
moderater och veteraner, Skövde

LÄNK:

Tarvliga anklagelser mot svenska soldater – SLA 23 augusti 2017

Tappade uppkopplingen