Fyll i alla widgetinställningar!

Tio goda år för Skövde

Blogginlägg

”En sak är dock säker: Skövde är betydligt bättre rustat nu än för tio år sedan”.

Så avslutar tidningen SLA sin krönika om det snart tillryggalagda decenniet.

Författaren konstaterar att antalet Skövdebor blivit 5 129 fler under dessa tio år. Givetvis har då också antalet bostäder ökat i staden såväl som i kransorterna.

Näringslivet har utvecklats mycket starkt. Främst har det gått och går bra för de båda Volvo-bolagen, vilka alltjämt har en mycket stor betydelse för oss i Skövde. Men näringslivet har också breddats och diversifierats. För detta är högskolan en viktig och stark motor.

I den lyckade satsningen Skövde Science Park har flera nya företag startats och utvecklats. Idag finns kvalificerade jobb att tillgå i olika bolag i olika branscher. Utmaningen för framtiden ligger i att attrahera välutbildade, kreativa och arbetsamma människor till att ta jobb i dessa och fortsätta bygga det lokala näringslivet och därmed Skövde starkt.

Det finns de som – företrädesvis i lokaltidningarnas trådar på Facebook – hävdar att mycket är eländigt och att det mesta var bättre förr. Jag hävdar att de har fel. Skövde är bättre än någonsin! Och jag konstaterar att vår stad har en fantastisk potential att fortsätta i denna önsk- och eftersträvansvärda riktning.

Gott Nytt År!

LÄNK:

Decennium med kraftig expansion

Tappade uppkopplingen