Tji fick vågmästarna

Blogginlägg

SD vädrade morgonluft igår i Skövde kommunfullmäktige då de trodde sig kunna göra politisk skillnad för första gången genom att rösta med Socialdemokraterna i en votering. Vågmästarna fick dock tji. MP lade ned sina röster och Alliansen gick vinnande ur även denna votering.

Saken rörde hur kommunfullmäktiges övergripande målsättningar ska förvaltas av nämnderna. Skinntorrt kan tyckas, men nog så viktigt. S, med stöd av V och SD, menade att nämnderna ska åläggas att i sina styrdokument förhålla sig till den armada av olika trossatser, vilka formulerats som övergripande policy av fullmäktige.

Jag har lett arbetet med att gallra i en yvig målskog i skolnämndens styrdokument. Jag vet hur angelägna rektorer och förskolechefer är om att kunna fokusera på ett hanterligt antal mål. Jag vet hur frustrerade de har varit över att, utöver nationella styrningar från lagar, förordningar och planer, tvingas förhålla sig till diverse lokalt hemmasnickrade målsättningar.

Denna insikt säger sig även den socialdemokratiske viceordföranden i nämnden ha. Men bara ibland. På ett nästan löfvénskt vis intar han varierande hållning beroende på sammanhanget.

SD:s politiska insats under de senaste fyra åren har begränsat sig till anföranden om energipolitik och migrationsfrågor i fullmäktige. Båda är områden som ligger avsevärt bortom den beslutskompetens som tillkommer en kommun. Partiet har heller aldrig haft plats i någon nämnd överhuvudtaget (de får det från årsskiftet) och har därmed aldrig tagit något realpolitiskt ansvar. Detta hindrade dem inte från att igår aningslöst vilja dänga rektorer, förskolechefer, omvårdnadschefer, biståndsbedömare, planingenjörer och alla andra kommunala tjänstemän i huvudet med tjocka pärmar fyllda av diverse övergripande, politiska ambitioner. Det fick de inte. Tji!

Tappade uppkopplingen