Tomma, röda tunnor skramlade

Blogginlägg

Då har jag bevistat mitt första kommunfullmäktigesammanträde sedan 1993. Kvällens möte hade två ärenden av tyngre kaliber. Dels valärendena, som förvisso mest var en formsak, och dels fastställande av budgeten.

Budgeten och den strategiska planen är något av ett reprisärende. Den är lagd av den avgående kommunstyrelsen och utgör en försiktigt modifierad version av den budget som kommunfullmäktige beslutade i juni. Eftersom det dessbättre inte skedde något maktskifte i Skövde, var det således mest för nyvalda fullmäktige att bekräfta ett tidigare fattat beslut.

Ändå tog debatten en sisådär en och en halv timme. Stadens socialdemokrater äntrade talarstolen i strid ström och redogjorde för sina “satsningar”. Den som lyssnade på dessa anföranden kunde få uppfattningen att det var stora skillnader mellan majoritet och opposition. Men den som synade budgetalternativen – och det framkom också i debatten – fann att det skiljer ca 13 miljoner kronor i en budget på över två miljarder. 0,6 procents skillnad!

Lars-Erik Lindh (S), som jag tycker är en trevlig karl, yttrade något märkligt. Han förklarade att “det inte alls skiljde bara 0,6 % mellan alternativen”. Det var minsann mycket mer av “hjärta, medmänsklighet och känsla” i vänsterbudgeten.

Jaha. Men till syvende og sist var vänsterbudgeten inte mycket annat än en kopia av Alliansens. “Själ och hjärta” för blygsamma 0,6 % tillfördes genom att omdisponera medel från två anonyma, men ack så viktiga konton i budgeten.

Det vänsterpartierna gjorde var att halvera resultatet och kontot för prognososäkerhet i budgeten. Enkelt, men farligt! För om kommunens ekonomiska prognoser skulle visa sig vara felaktiga – och det kommer de att göra, eftersom de inte är mer än just prognoser – skulle kommunen ha ett synnerligen litet manöverutrymme för att möta oförutsedda händelser. Händerna skulle vara bakbundna från dag ett.

Politik är att vilja, ta ansvar och göra prioriteringar. Vänsterpartierna i Skövde har avstått från det. Med sitt budgetförslag har vänstern inte lyckats formulera någon alternativ politik till Alliansens. Det var påfallande tomma, röda tunnor som skramlade i afton.

Tappade uppkopplingen