Traditionsenligt skolstartsstök

Blogginlägg

Tyvärr har den usla traditionen med stökigheter i samband med skolstarten idag fullföljts vid Västerhöjdsgymnasiet i Skövde. Trots att skolstarten av gymnasiechefen betecknas som “relativt lugn” rapporterar de lokala tidningarna om incidenter. Ett antal svartklädda och maskerade ynglingar ska ha inlett skoldagen och -året med att kasta ägg och vinägerfyllda ballonger på sina skolkamrater. Det ska också, enligt samma källa, ha förekommit skadegörelse i form av klotter mot skolbyggnaderna.

Skövde kommun, Västerhöjdsgymnasiet och Polisen hade denna gång gjort omsorgsfulla förberedelser. Bevakningskameror, ordningsvakter inom ett för tillfället särskilt utfärdat s k paragraf tre-område (vilket ger ordningsvakter utökade befogenheter), uppbåd av skolpersonal för förhöjd närvaro samt poliser i beredskap. Kommunen och övriga inblandade aktörer har tagit saken på stort allvar och agerat resolut. Det är mycket bra.

Men samtidigt är det bedrövligt att denna kostsamma kraftsamling alls ska behövas. Det är ju inte ett hunnerskt anfall som ska avvärjas. Det är skaraborgska ungdomar som ska inleda höstterminen i gymnasieskolan. Jag vet inte när denna befängda skolstartstradition tog sin början, men jag är övertygad om att den måste brytas. När jag var elev på Västerhöjd (det är förvisso över 30 år sedan) nöjde vi oss med att på höstterminens första dag gå till skolan för att där i stillhet låta oss ropas upp och därefter påbörja våra studier.

Jag hoppas nu att Polisen kan identifiera dem som har gjort sig skyldiga till övergrepp och skadegörelse. Jag hoppas att förövarnas föräldrar åläggs att betala skadestånd för den egendom som deras ättelägg har förstört. Jag hoppas att huliganerna kan lagföras, även om jag inser att de eventuella påföljderna kommer att bli mycket ringa på grund av brottens art och på grund av förövarnas späda ålder.

Jag ser bristen på reaktion som en del av problemet. Det händer mycket lite eller i värsta fall ingenting. Den juniore vandalen tar därmed ingen större risk när han eller hon väljer att på skoltid uppträda förkastligt och terrorisera sin omgivning. De som löper störst risk för att råka i klammeri med rättvisan är paradoxalt nog den personal som är satt att upprätthålla ordning och trygghet.

Gymnasieskolan är en frivillig skolform. Eleverna har själva valt att vara där. De åtnjuter fri undervisning och de erhåller månatligt studiestöd. Det är vi skattebetalare som betalar detta. Jag tycker att det vore fullt rimligt att koppla några ytterst basala skyldigheter till den fantastiska möjlighet som fri och betald utbildning utgör. En skyldighet att följa grundläggande ordningsregler. En skyldighet att inte bruka våld mot eller jävlas med andra elever eller med skolans medarbetare. En skyldighet att inte vandalisera skollokaler och egendom. Den som med ett förkastligt uppträdande grovt kränker dessa ytterst grundläggande krav ska omgående kunna stängas av för resten av läsåret och därmed också mista sitt studiebidrag för samma tid. Det vore en tydlig motreaktion. Det vore en konsekvens som säkert skulle uppmuntra till anständig skötsamhet och därmed leda till ökad trygghet för vanliga, hyggliga elever.

Så tycker jag. Men så säger inte skollagen. Den anger som huvudregel att avstängning av gymnasieelev som längst får vara i två veckor under ett kalenderhalvår. Förvisso finns det därefter möjlighet till längre avstängningar, men sådana är i realiteten mycket, mycket svåra att verkställa. Det vill jag ändra på.

Med det sagt ska jag avslutningsvis understryka att jag självfallet inte har en aning om vilka det var som iscensatte årets trista skolstartsincident. Jag vet inte om de var elever vid skolan eller var de hörde hemma. Jag hoppas, som sagt, att detta kommer att kunna klarläggas, så att de beivrande åtgärder som lagen ändå medger ska kunna vidtas. Någon reaktion är bättre än ingen.

LÄNKAR:

Inspark slutade med brottsanmälan – Skövde Nyheter 23 augusti 2021
Maskerade ungdomar kastade ägg och ballonger med vinäger – SLA 23 augusti 2021

Tidigare blogginlägg:

Skandalös skolstart – 23 augusti 2019
Ännu en stökig skolstart – 22 augusti 2022

Tappade uppkopplingen