Tredje pappamånad?

Rör inte till

Jag känner att jag måste skriva något om det beslut om en tredje pappamånad, som slogs fast av Folkpartiets landsmöte i helgen. Jag tycker det är ett trist och tokigt beslut. Jag har väldigt svårt att förstå hur detta lilla och annars småtrevliga, liberala parti har något att vinna på att anslå en ickeliberal hållning, som dessutom är i konflikt med folkviljan.

Men partistrategerna har uppenbarligen identifierat jämställdhetsfrågorna som betydelsefulla (vilket de är) och partiets jämställdhetsminister Maria Arnholm som ett tungt vallokomotiv. Folkpartiet ska inte bara vara “skolpartiet”. Det ska nu vara “Sveriges vassaste feministiska parti”, lär demokratiminister Birgitta Ohlsson yttrat på landsmötet. För mig råder det motsatsförhållande mellan liberalism och kvotering. Ändå var det just Folkpartiet som drev igenom den första kvoteringen av föräldraförsäkringen under regeringen Bildt på 90-talet.

Något djupare folkligt intresse för att den politiska överheten ska beskära barnfamiljernas handlingsutrymme finns inte. Tvärtom. Väljarna ser inte den nuvarande ordningen som något problem. Opinionsmätning efter opinionsmätning brukar visa att det råder ett kompakt motstånd mot att ytterligare reglera föräldraförsäkringen. Det är alltså inte en uppenbart listig valfråga, som Folkpartiet har snickrat ihop.

För mig är det fortfarande självklart att det är familjen och barnets vårdnadshavare, som i samförstånd ska avgöra hur de ska ta ansvar för barn och familj i sin vardagen. Inte politiker i riksdagen. Det ska inte vara borgerliga partier som tar initiativ till att beskära människors frihet och handlingsutrymme. I den grenen kan de inte och ska de inte konkurrera med de socialistiska partierna.

/Anders G J

PS

Idag på morgonen uppmärksammades detta blogginlägg i Mediekrönikan i SR P1!

LÄNKAR:

FP: ytterligare en pappamånad – Svenska Dagbladet 17 november 2013
Tidigare blogginlägg om och mot kvotering
Mediekrönikan – SR P1 18 november 2013

Etiketter

Tappade uppkopplingen