Tuffare tag mot unga ligister

Blogginlägg

De skamliga händelserna i Ryd i Skövde under nyårshelgen diskuteras i staden.

Jag blir upprörd varje gång som någon förklarar förekommande huliganism med att ungdomar tycker sig “ha för lite att göra”. Och jag blir förvånad när det hävdas att det är kommunens uppgift att sysselsätta dem med något konstruktivt och trevligt.

Min utgångspunkt är att våldsverkare och vandaler aldrig är ursäktade. Det finns aldrig något som rättfärdigar våld eller skadegörelse. Det är alltid lika förkastligt.

Vidare förhåller det sig så att vi skattebetalare redan lägger omfattande resurser för att ge unga människor i olika åldrar möjlighet att göra vettiga saker på sin fritid. Flera kommunalt avlönade och många ideellt arbetande människor gör storartade insatser inom olika verksamheter för att engagera och utveckla unga människor. Det som saknas idag är knappast möjligheter. Det som saknas är förväntningar på människor och krav från samhället. Samt tidiga och tydliga sanktioner mot dem som tar sig den sjuka friheten att kränka andra och deras egendom.

Det är således inte kommunens fel att ett knippe unga huliganer skjuter en frisörsalong sönder och samman i Ryd. De som ska klandras är snarare de föräldrar som uppenbarligen totalt har misslyckats med att inpränta hut, hyfs och anständiga värderingar i sina ättelägg.

Det som behövs nu är knappast mer av kommunala fritidsjippon. Det behövs däremot en tydligt uttryckt förväntan om att de som är föräldrar faktiskt ska uppträda som sådana. Det behövs vidare mer av poliser som kan upprätthålla lag, ordning och trygghet. Och det behövs strängare straff och tydligare sanktioner, även mot yngre förbrytare.

Samhället måste stå upp, vara starkt och markera anständiga gränser. Samt vara resolut sträng mot dem som inte förmår sig att hålla sig inom dem.

Tappade uppkopplingen