Två skolbesök

AJOH i skolan

 

 

Idag publicerar Skövde Nyheter en artikel från mitt besök på Eriksdalskolan i Skövde. Det ger mig anledning att “blogga ikapp”!

Den 3 februari var jag på skolan en hel dag. Som elev i årskurs åtta. Jag hängde med eleverna Kaisa och Elin på deras lektioner och raster. De var ett alldeles förträffligt sällskap och genom våra samtal fick jag en bild av hur unga människor tänker om skolan och sin framtid. Viktig information och en bra och givande dag. Jag fick också intrycket att Eriksdal är en skola med ordning och reda och där vuxna i hög grad är närvarande bland eleverna, även när det inte är lektion. Detta är viktigt.

Fredagen i samma vecka gjorde jag ett besök på Värings skola norr om Skövde. Det är en avsevärt mindre låg- och mellanstadieskola. Även detta var ett mycket trevligt besök. Här fick jag föra bra och trevliga samtal med medarbetare av olika slag i kafferummet (och fick vara med och sjunga vid uppvaktningen av en nyfylld 50-åring). Höjdpunkten var att följa en klass i årskurs sex på deras lektion. Lärarna hade sett till att eleverna hade förberett frågor till mig. Jag svarade på dem efter bästa förmåga och jag tror faktiskt att detta var intressant både för eleverna och mig.

Det är både roligt och viktigt att då och då vistas i den verklighet som jag ansvarar för. Främst för att föra samtal med medarbetare och elever och få en uppfattning om läget och stämningen samt människors upplevelser av möjligheter och bekymmer i skolan. Nu har jag skuggat en lärare, en rektor och två högstadieelever. Nästa gång tänker jag försöka vistas lite längre tid i förskolan.

LÄNK:

Elever lär politiker om skolan – Skövde Nyheter 14 februari 2014

Etiketter

Tappade uppkopplingen