Underkänd

Blogginlägg

Idag delade Lärarnas Riksförbund (LR) tydligen ut rapporten “Underkänd” till pendlare på Resecentrum. Dokumentet redovisar hur 500 utvalda skövdebor svarar på frågor om skolan. Ytterligare 20 kommuner har på detta sätt “granskats”. På LR:s hemsida kan man läsa alla rapporter. De är alla centralproducerade. Läsning av dem innebär därför något av en liten deja vu-upplevelse, eftersom de standardiserade fraserna och uttrycken går igen i samtliga.

Syftet med rapporten är naturligtvis opinionsbildning. LR driver tesen att ett förstatligande av skolan är Lösningen på många av skolans problem. Jag är personligen inte övertygad om det förträffliga i detta. Är verkligen en återupprättad, centralistisk skolbyråkrati vad läraren i klassrummet främst tycker sig behöva? Sannolikt inte. Var resursfördelningssystemet under den statliga skolans tid så fullkomligt att samtliga elever lämnade grundskolan med godkända betyg? Nej. Skulle staten lyckas bättre än kommunerna med detta 2011? Jag har mycket svårt att tro det.

Om Skövde kan man läsa att kommunen satsar mindre pengar än riksgenomsnittet per elev i grundskolan. Skövdes undervisningskostnader är 37 000 kr/elev jämfört med 43 700 kr/elev, som är genomsnittskostnaden i riket. Här glömmer LR  tyvärr att upplysa läsaren om att kostnadsläget skiljer sig dramatiskt mellan kommunerna. Löner och hyror är ju avsevärt högre i t ex Stockholm. I huvudstaden betalar man därför också höga 60 600 kr/elev i undervisningskostnader. Får man därmed ett uppenbart bättre resultat? Nej. I Stockholm var  87 % av grundskoleeleverna behöriga till gymnasiet. Genomsnittet i riket var 88 %. I Skövde lämnade samma år 92 % av eleverna grundskolan med behörighet till gymnasiet.

I Skövde slår vi oss inte till ro med att vi är bättre än genomsnittet. Vi ska bli bättre än så. Det är, menar jag, först och främst fråga om hur vi ska använda resurserna för att få bästa möjliga resultat. Inte ur vilken börs kulorna hämtas. För de kommunala kronorna är i slutänden lika mycket värda som de statliga.

För den som vill fördjupa sig i statistik om skolan, rekommenderar jag läsning av Skolverkets statistikbas SIRIS.

Tappade uppkopplingen