Uppsala/Gotland visar vägen

Blogginlägg

I förra veckan tillkännagavs att Högskolan på Gotland och Uppsala universitet fullföljer en tidigare tillkännagiven avsiktsförklaring och hos regeringen begär att Högskolan på Gotland sammanförs med det anrika universitetet. Detta borde vara en nyhet som intresserar även oss i Skövde. Här har det ju förts diskussioner om Högskolans i Skövde framtid, utifrån de förändrade förutsättningar som råder för akademisk utbildning i Sverige.

Det är av största vikt att  högskoleutbildning bedrivs i Skövde och Skaraborg nu och i framtiden! Det är angeläget att det lokala och regionala näringslivet, liksom offentliga arbetsgivare, får tillförsel av välutbildad personal med efterfrågad kompetens. Det förutsätter att högskolan tillhandahåller utbildningar som efterfrågas i området och att dessa utbildningar håller hög kvalité.

Det gör de säkert. Däremot har tyvärr högskolan aldrig riktigt lyckats vinna någon särdeles hög renommé utanför Skaraborg. I olika rankingar (senast tidningen Fokus), vilkas kvalité och objektivitet man förvisso säkert kan ifrågasätta, brukar tyvärr Högskolan i Skövde återfinnas långt ner på listan. Det samma gäller för Högskolan på Gotland.

Gotlandsexemplet, som av de båda berörda rektorerna i en artikel i Svenska Dagbladet beskrivs som ett win-win-koncept, borde inspirera andra, mindre högskolor. Genom samverkan och till och med sammanslagning med starka och väletablerade lärosäten, kan de mindre högskolorna utvecklas, förädlas och uppnå högre kvalitet. För oss i Skövde är ju det mest väsentliga att vi på ort och ställe kan tillhandahålla kvalitativ och efterfrågad akademisk utbildning. Detta måste vara mer väsentligt än fjädrar i form av lokal, akademisk överbyggnad.

Jag vet att tankar närs och att diskussioner förs om Högskolans i Skövde framtida vägval. Flera högskolor har nämnts som potentiella, framtida samarbetspartner. Det känns viktigt och angeläget att komma vidare för att inte hamna på efterkälken, nu när det akademiska Sverige formerar sig för framtiden. Jag menar att Uppsala/Gotland kan tjäna som inspiration.

Etiketter

Tappade uppkopplingen