Urspårat resonemang

Blogginlägg

Min blogg är numera granne med Monica Greens (S) på SLA:s webbplats. Därmed har jag fått anledning att emellanåt kika på vad Monica skriver. För någon dag sedan påstod hon att regeringen “drar ner på järnvägsunderhållet“.

Monica kanske inte alltid är den mest nogräknade när det kommer till fakta och sanning. Jag vill påstå att hon i detta inlägg både skenar och spårar ur. För det hon säger är inte rätt och riktigt.

Ingen svensk regering har satsat mer på järnvägsunderhåll än den nu sittande Alliansregeringen. För den kommande s k planperioden, som omfattar åren 2014-2025, anslår regeringen 86 miljarder kronor för underhåll av landets järnvägar. Det ska jämföras med de 38 miljarder som den dåvarande S-regeringen skrapade ihop för järnvägsunderhåll under perioden 2004-2015. Där har vi problemets rötter. Socialdemokraterna var alldeles för passiva och ointresserade av infrastrukturfrågor. Få och små nyinvesteringar i väg och järnväg gjordes och underhållet tilläts släpa efter. Alliansregeringen ärvde således ett gigantiskt underhållsberg när den tillträdde 2006. Trots historiskt mycket omfattande satsningar tar det dessvärre ta tid att kompensera tidigare S-regeringars försummelser.

Monica Green raljerar över att Alliansen vill ha lägre skatter och ifrågasätter detta. Kritiken är märklig, eftersom Socialdemokraterna själva säger sig inte vilja riva upp det femte jobbskatteavdraget. Samma avdrag, som alltså Green ändå indirekt ifrågasätter på sin blogg. Ett sådant uppträdande är minst sagt inkonsekvent och inget annat än ett tarvligt försök att vilseleda väljarna.

Slutligen är det inte så att regeringen tar pengar ur statskassan för att finansiera skattesänkningar. Pengar är nämligen i grunden inte någon statlig egendom. De tillhör de människor, som genom eget arbete förtjänat dem. Jobbskatteavdraget har gjort det mer lönsamt att arbeta, vilket har lett till att fler människor också arbetar. De sänkta skatterna blir därför en lönsam affär, inte bara för människor och hushåll, utan också för stat och kommuner. Trots – eller snarare tack vare – att skattetrycket sänkts med fyra procent har skatteintäkterna ökat med 40 miljarder! Pengar som kommer till nytta i välfärden och genom offensiva satsningar på väg och järnväg.

Alliansregeringen är på rätt spår. Låt inte S växla bort arbets- och välfärdslinjen efter 2014!

/Anders G J

Tappade uppkopplingen