Utan spaning ingen aning

Blogginlägg

sweden

Jag vet att jag är sent ute. Tiden räcker inte till för allt man vill göra i december. Jag känner ändå att jag nu måste skriva några rader om SVT:s “nyhet” om att Försvarets RadioAnstalt (FRA) bedriver signalspaning mot Ryssland. Man måste vara alldeles fantastiskt blåögd eller ha ett blint fält i sin allmänbildning för att alls höja på ögonbrynen för detta. Självklart bedriver Sverige, liksom alla andra nationer, underrättelseinhämtning. Kunskap om omvärlden är en grundläggande utgångspunkt för vilket land som helst med ambitioner att forma en säkerhetspolitik, som tjänar landets intressen.

Att Sveriges regering har goda skäl att ha kunskap om Rysslands förehavanden och avsikter är heller ingenting nytt eller konstigt. Ryssland är och har alltid varit en auktoritär stat, vars ambitioner, relationer och göranden har stor påverkan på regionen. Det är den svenska regeringens förbannade plikt att se till att ha koll på det stora landet i öster! Utan spaning ingen aning, som den gamla sanningen säger.

Inte heller borde det vara uppseendeväckande att svensk underrättelsetjänst samverkar med sina motsvarigheter i USA och Storbritannien. Vi uttrycker numera att vårt försvar bygger på samverkan med andra länder. Självfallet är byte av underrättelser en naturlig del av detta. Det enda sättet att få information är att ge information. Att FRA uppenbarligen är mycket skickligt på att utföra spaning gör att Sverige kan byta högoktanig information av intresse för andra mot minst lika oktanstinn information av betydelse för svenska intressen.  Det innebär inte att FRA agerar på uppdrag av NSA. Inte heller att NSA springer FRA:s ärenden. Det är win-win och till gagn för samverkande, fria och öppna demokratiska stater. Som en konkret “vinst” rapporterar Svenska Dagbladet att Sverige fått information av sådan art att den räddat livhanken på våra soldater i Afghanistan. Ovärderligt!

Så när SVT-journalisten står i sin mössa utanför FRA:s anläggning i skymningen och dramatiskt rapporterar om innehållet i de av NSA-avhopparen Snowden läckta dokumenten, ska vi främst känna lugn, trygghet och stolthet. Slutsatsen är att Sverige har en väl fungerande underrättelseinhämtning och ett betryggande samarbete med potenta nationer. Det är bra och värdefullt för vår säkerhet.

Anders G Johansson

LÄNKAR:

FRA: Smickrande beskrivning i NSA-dokument – SVT 05 december 2013
SVT avslöjar: USA hyllar FRA:s ryss-spionage – SVT 05 december 2013
Bytesaffär med USA räddade liv – SvD 08 december 2013
FRA kände till Georgienkrig före USA – SvD 08 december 2013
Hemliga underrättelsetjänster bedriver hemliga underrättelseverksamheter – Gunnar Hökmarks (M) blogg

Etiketter

Tappade uppkopplingen