Utvecklad valfrihet och trygghet för äldre

Blogginlägg

Även om man som jag är fullt engagerad i valrörelsen är det inte enkelt att hinna med. Det sprutar ut nyheter, utspel och händelser som man behöver snappa upp och förhålla sig till för att hänga med. Det blir ibland klurigt att både vara med i valrörelsen och följa den. Idag har det gått i ett. Jag har först kampanjat på Nossebro marknad, sedan haft möte med skolnämnden i Skövde, delat ut skolutvecklingspriser till duktiga medarbetare samt slutligen knackat dörr i Lunden.

När jag nu på sena aftonen scrollar igenom nyhetssidorna hittar jag nyheten att Alliansen idag presenterat några förslag om förbättring av den svenska äldreomsorgen. Några saker tycker jag är riktigt bra och förtjänar att inte tappas bort i det ständigt pågående bruset.

För det första är jag riktigt glad över att Alliansen nu slår fast att valfriheten i äldreomsorgen ska bli obligatorisk i alla kommuner. Hittills har det varit upp till varje kommun om den ska erbjuda sina äldre möjlighet att välja utförare av hemtjänst och omsorg. I framförallt sossestyrda kommuner har den nuvarande lagen blivit ett slag i luften. Där har det kunnat hävdas att ingen minsann ska få ställa till det genom att konkurrera med kommunens förträffliga verksamhet. Hemska tanke om någon rentav skulle gå med vinst!

Nu blir det lika för alla. Det är bra. Det är en linje jag själv har drivit och kämpat för. När frågan var upp på Moderaternas i Skaraborg stämma förra året argumenterade jag och andra ivrigt för detta. För valfriheten erbjuder ju inte bara de äldre rikare möjligheter för de äldre att hitta utförare som de trivs med och litar på. Förekomsten av valfrihet skärper också konkurrensen, vilket bidrar till förbättringar och kvalitetshöjningar i verksamheterna kring våra gamla.

Den andra delen jag läser om är att staten ska ålägga kommunerna en skyldighet att erbjuda trygghetsboende för alla som fyllt 85 och som beviljats hemtjänst av kommunen. Regeringen konstaterar att isolering och ensamhet är ett problem för äldre idag. Det överensstämmer väl med Moderaternas i Skövde syn. I vårt valmanifest har vi lagt fast en nollvision mot ensamhet. Den inriktar sig inte endast mot äldre människor, men de är självfallet en viktig grupp. I kommunen uppförs också nya trygghetsboenden, som ger våra äldre möjlighet till ett tryggt boende med möjligheter till social samvaro.

Den svenska äldrevården har mer och mer inriktats mot omvårdnad i de gamlas hemmiljö. Det är bra av flera skäl. Många vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. För kommunerna är det en bra affär, eftersom det innebär lägre kostnader. Men det har ett pris i människors ensamhet. Det tar regeringen nu tag i. Det kan den göra tack vare ordning och reda i statens finanser. Det går bra för Sverige. Fler människor arbetar och betalar skatt. Då ökar också utrymmet för att förstärka välfärden.

Sverige är redan världens bästa land att åldras i. Med Alliansen blir det ännu bättre.

LÄNKAR:

Alla över 85 ska få rätt till äldreboende – DN 27 augusti 2014
Mer trygghet för Sveriges äldre – Alliansen 27 augusti 2014
Moderaterna presenterar socialt vallöfte – SLA 15 augusti 2014
Bäst att åldras i Sverige – SvD 01 oktober 2013

 

 

Tappade uppkopplingen