Vad har Sahlin att säga i Afghanistan?

Blogginlägg

Mona Sahlin är, tillsammans med Mariestadssonen och utrikespolitiske talesmannen Urban Ahlin,  i Afghanistan. SvD (länk) rapporterar att hon inte har några besked om någon gemensam hållning för den rödgröna oppositionen i Afghanistanfrågan.

Jag gissar att detta besök strax före valrörelsens intensivskede främst syftar till att försöka bygga bilden av S-ledaren som statsman. Genom att uppträda bland svenska soldater och hälsa på utländska generaler och höga sändebud, hoppas säkert någon partistrateg att Sahlin och Ahlin ska visa sig trovärdiga som kandidater till stats- resp. utrikesministerposterna.

Jag funderar mest på vad Sahlin och Ahlin har att säga till de människor av allehanda slag som de nu får möta i det avlägsna landet.

Vad säger Mona Sahlin till företrädare för afghanska säkerhetsstyrkor och polis, som har ett nära samröre med de svenska styrkorna? Berättar hon om sin kamrat hemma i Sverige? Förklarar hon att han heter Lars Ohly och att han anser att Sverige omedelbart ska sluta föra ”amerikanernas krig” och lämna landet?

Vad säger hon till de flickor som i och med befrielsen från den talibanska terrorn nu får möjlighet att gå i skola, utbilda sig och få det människovärde som den grymma talibanregimen tidigare förnekat dem? Berättar hon att det är ytterst osäkert att de svenska styrkorna kommer fortsätta att upprätthålla säkerheten i händelse av en vänsterseger i det svenska valet?

Vad talar Ahlin med de amerikanska generaler och högre NATO-officerare han säkert får skaka tass med? Berättar han att han egenhändigt undertecknat den svenska vänsterkartellens säkerhetspolitiska idé; att stänga och avveckla alla amerikanska baser utanför USA:s gränser?

Berättar Sahlin och Ahlin för svenska soldater och befäl att de och deras rödgröna partivänner föreslår en reducering av försvarsanslagen om två miljarder kronor? Säger de som det är, att deras besparingar innebär både minskad svensk närvaro utomlands och färre antal förband i den hemmavarande grundorganisationen?

Det kan tyckas vara gott och väl att Sahlin nu då ändå besöker Afghanistan. Flera är ju de i vänsterkartellen som hävdat bergfasta uppfattningar om landet, situationen och de svenska truppernas närvaro, utan att själva ha satt sin fot i området. Själv tycker jag att det är ett mindre listigt drag av Sahlin och Ahlin att besöka Afghanistan nu. För deras närvaro där riktar ju ljuset på deras säkerhetspolitik. Och säkerhetspolitik är sannerligen inte någon rödgrön paradgren! Väljarna blir nu ånyo påminda om att det är en graverande oenighet och naiva fantasier som karaktäriserar vänsterpolitiken på området. Detta som konsekvens av att Mona Sahlin öppnat dörren för kommunister i regeringen, något som tidigare varit helt otänkbart för generationer av socialdemokrater. Hur tänkte hon?

Etiketter

Tappade uppkopplingen