Vad vill S ta bort?

Förra helgen avslutades Socialdemokraternas partikongress. Några av de beslut man fattade skulle med en vänsterregering innebära sämre valfrihet och färre företagare i Skövde. Vilka av de vårdcentraler, fristående förskolor eller hemtjänstföretag, som nu tjänar människorna i Skövde kommun, är det som Socialdemokraterna vill ska stänga? Är det vårdcentralen vid Hertig Johans torg? Raul Wallenbergförskolan? Lichron teknikgymnasium? Systrarna Ohd’s hemtjänst?

Socialdemokraterna går nu armkrok med Vänsterpartiet för att begränsa, hindra och förbjuda andra än kommun och landsting att utföra offentligt finansierade välfärdstjänster. En pragmatisk syn på välfärdens aktörer har övergivits till föremål för en dogmatisk.

När den kommunala verksamheten ska skyddas från konkurrens flyttas makten från människors köksbord till kommunhusets sammanträdesrum. För enligt Socialdemokraterna är det politikerna i kommunen, inte invånarna, som i framtiden ska besluta om vilka som vid sidan av kommunen eventuellt och kanske ska få bedriva förskolor, skolor, äldreboenden och hemtjänst.

I Skövde finns idag ett antal fristående aktörer inom välfärden. Deras medarbetare möter och tar hand om våra barn i förskolor och skolor. De hjälper och stödjer våra äldre genom hemtjänsten. De tar emot oss på vårdcentraler när vi är sjuka och behöver vård. Vi menar att de alla utför en värdefull samhällsservice, som uppskattas av de som har valt dem. Vi hävdar att de bidrar till en ökad valfrihet för våra invånare och att konkurrensen bidrar till att kvaliteten utvecklas.

Socialdemokraternas ställningstagande rimmar dessutom illa med en sund syn på jämställdhet. Sedan Alliansregeringen införde Lagen om valfrihet, som låter människor själva besluta om val av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster, har många nya företag startat. Ca 80 % av dem har en kvinnlig ägare eller VD. Denna företagsamhet vill Socialdemokraterna nu sopa undan benen för, genom att ge dem väsensskilt sämre förutsättningar än dem som gäller för företagande i allmänhet.

I synen på detta går det nu en skarp skiljelinje mellan de politiska alternativen. Inför valet nästa år vill vi ha besked från Socialdemokraterna. Hur vill de begränsa utbudet och valfriheten i Skövde? Vad ska bort?
Anders G Johansson (M),
skolnämndens ordförande, Skövde

Theres Sahlström (M),
ledamot i omvårdnadsnämnden, Skövde

Rohland Peterson (M),
ledamot i utbildningsnämnden, Skövde 

2 Replies to “Vad vill S ta bort?”

  1. Anders G skriver:

    Vi har olika perspektiv där. Min ingång är inte att människor ska acceptera något i brist på alternativ. Människor ska välja själva.

    För mig och är det mest intressanta att vi får hög kvalitet i och resultat av våra offentligt finansierade välfärdsverksamheter. Förekomst av friskolor bidrar bevisligen just till kvalitets- och resultatutveckling. Värdet av det överstiger de eventuella, kortvariga svårigheterna, som etableringsfriheten medför för en kommun.

  2. Eilert skriver:

    Låt dem som inte accepterar de kommunala skolorna, vårdcentralerna, sjukhusen och äldreboendena starta och driva egna. De skall dock inte ha statliga/kommunala bidrag. Våra skattepengar skall gå till de allmänna inrättningarna, så att dessa kan hålla en god standard.

    Du torde själv vara medveten om svårigheterna med att privata skolor startas och läggs ner.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen