Våldsamt i Sverige

Blogginlägg

Än en gång utmärker sig Sverige på ett utomordentligt dåligt sätt. Vårt land är det land i Europa där dödligt våld förekommer i högst grad. I genomsnitt faller 8 människor per miljon invånare och år offer för det dödliga våldet i Europa. I Sverige är motsvarande antal dödsoffer 12. Det dödliga våldet är alltså 50 % mer vanligt förekommande i Sverige!

Om man bryter ut det dödliga våldet med skjutvapen utmärker sig Sverige i ännu högre grad. Här skjuts 4 människor per miljon invånare och år. Motsvarande siffra för Europa är 1,6. Det är dessvärre inte heller så att Sverige nu planar ut på en kusligt hög nivå. Tvärtom går Sverige mot strömmen. Sedan 2013 är skjutningarna här stadigt ökande medan trenden i övriga Europa är den motsatta.

Enligt Brottsförebyggande Rådet är det dödliga våldet med skjutvapen ”starkt förknippat med kriminella miljöer i utsatta områden”. De flesta som skjuter och de flesta som blir skjutna är unga, kriminella män.

Det är alldeles förfärligt och samtidigt inte överraskande. Numera går det sällan en dag utan att jag läser om någon skjutning någonstans i Sverige. Det skjuts inte längre bara i de 60 så kallade utsatta områdena, vilka företrädesvis är förorter. Det skjuts mitt i våra städer och då inte bara i storstäderna. Hösten 2019 skedde en skjutning på Norrmalm i Skövde.

Det får inte fortsätta så här. Nu måste utvecklingen hävas och vändas! Vänsterpolitiken har definitivt nåtts vägs ände. Nu får det vara slut med daltandet med buset. Gängkriminaliteten måste tvingas tillbaka och rekryteringen till de destruktiva gängen strypas. För det krävs andra verktyg än socialsekreterare och fritidsgårdar. Det måste bli jobbigare att vara kriminell. Det måste bli mindre lockande att bli det.

Slopa rabatterna för unga brottslingar och ta bort den sjuka mängdrabatten. Stryk den villkorliga frigivningen för återfallsförbrytare och fördubbla straffen för gängkriminella. Utvisa brottslingar för fler brott än idag och internera dem som av olika skäl inte kan få sin utvisning verkställd.

Poliserna måste bli fler. Avsevärt fler! Höj polislönerna och återinför betald polisutbildning. Ge Polisen rimliga förutsättningar att övervaka och avlyssna kriminella, oavsett vilken teknik de använder. Alla myndigheter måste samverka med Polismyndigheten i det brottsbekämpande arbetet.

Slutligen tål vi inte mer av misslyckad integration. En regering behöver åtgärda skolmisslyckandet och inte, som S-MP-regeringen, försöka dölja det. Fler utlandsfödda barn måste nå godkända betyg för att räddas undan en yrkesbana som kriminell som vuxen. Incitamenten för att lära sig svenska, jobba och vara delaktig i samhället behöver bli starkare. Ska Sverige ha en chans att klara integrationen måste asylinvandringen under överskådlig tid ligga på en mycket låg nivå.

Det är allvar. Det är på riktigt. Sverige behöver en annan politik och för det behöver landet en ny, moderatledd regering.

LÄNKAR:

Sveriges dödsskjutningar i topp i Europa – SVT 26 maj 2021
Dödligt skjutvapenvåld har ökat i Sverige men inte i övriga Europa – BRÅ 26 maj 2021
10 mönsterbrytande reformer för att stoppa gängen – Moderaterna 17 september 2020

Tappade uppkopplingen