Välkommen etablering i Skaraborg

Blogginlägg

Idag meddelar AB Volvo att bolaget avser att etablera en ny fabriksanläggning i Mariestad. Fabriken ska tillverka batterierna i de elektrifierade fordon som ska tillverkas framöver.

Det är väldigt glädjande och betydelsefullt att ännu en viktig industrietablering sker i Västsverige och nu i Skaraborg. Det stärker området som nav och hjärta i fordonsindustrin för många decennier framöver. Det kommer att leda till ytterligare etableringar inom den nyindustrialisering som pågår inom ramen för omställningen. Det är viktigt för jobben och tillväxten i Skaraborg och Sverige.

Dagens besked understryker att det är angeläget att förstärka och utveckla infrastrukturen i Västsverige. Bland annat E 20:s kapacitet behöver förstärkas och flaskhalsar på Västra stambanan byggas bort. Dagens besked är också en påminnelse om energifrågans betydelse. Industrierna behöver en tillförlitlig energiförsörjning med överkomliga elpriser för att upprätthålla konkurrenskraft.

Det är angelägna uppgifter att ta tag i för en moderatledd regering efter höstens val.

LÄNK:

Volvo satsar på batterifabrik i Mariestad – SVT 03 augusti 2022

Tappade uppkopplingen