Välkommen friskola

Blogginlägg

SkolaIdag meddelade Raoul Wallenbergskolan att den höstterminen 2015 öppnar en friskola för årskurserna F till 6 på Norrmalm. Äntligen! För oss i Alliansen har det under perioden varit vår ständiga strävan att få en friskoleetablering till stånd (i rättvisans namn ska sägas att det redan finns en mycket fin friskola i Montessoriskolan, men den skolan är tämligen liten). För att bredda utbudet, öka valfriheten, skärpa konkurrensen och bidra till skolutveckling. En friskoleetablering innebär också att ytterligare skollokaler tillgängliggörs i centrala Skövde, utan investeringskostnader för kommunen. Det är en bonus i ett läge när antalet boende i centrum ökar i en allt raskare takt.

Det har varit lite motigt. Frågan om lämpliga och tillgängliga lokaler har varit ett återkommande och svårbemästrat problem. När Kunskapsskolan i juni detta år meddelade att de hade långt gångna förhandlingar med en fastighetsägare om en byggnad på Norrmalm, anade jag morgonluft. Men strax hitom mållinjen grusades förhoppningarna. Kunskapsskolans styrelse trampade på bromsen och avbröt. Osäkerheten kring förutsättningarna för friskolorna efter en eventuell vänstervinst i valet blev för stor. Besvikelse. Så nära hade vi aldrig varit!

Men, tänkte jag, om byggnaden på Norrmalm fungerade för en skola, borde den göra det även för en annan. Jag kontaktade därför omgående Raul Wallenberg-skolans Per Egon Johansson och ledde honom in honom på det nu upptrampade spåret i lokalfrågan. Det gick bra. Raoul Wallenbergskolan tog vid där Kunskapsskolan slutade och i veckan ingicks överenskommelse mellan skolan och fastighetsvärden.

Raoul Wallenberg-skolan är en stabil och långsiktig aktör. Sedan ett antal år driver företaget en uppskattad och välrenommerad förskola i “gamla NCC-huset” på Stenkilsgatan. Skövde kommun redan har alltså redan en väl etablerad relation med och positiva erfarenheter av företaget.

Jag vill avslutningsvis också säga att jag är nöjd med det sätt som Skövde kommun har hanterat frågan på. Olika beslutsfattare och befattningshavare har visat god vilja och bjudit till för att få planer och tillstånd på plats i rättan tid för att möjliggöra skolstart till höstterminen nästa år. Detta är ett viktigt och värdefullt förhållningssätt som är en värdefull och kraftfull komponent i ett positivt företagsklimat.

Varmt tack till alla som bidragit till att öka valfriheten i Skövde kommun! Hjärtligt välkommen till Skövde, Raoul Wallenberg-skolan!

LÄNKAR:

Raoul Wallenbergskolan öppnar 2015 – SLA 05 september 2014
Ny friskola öppnar i Skövde – Skövde Nyheter 05 september 2014

Tappade uppkopplingen