Välkommen helomvändning om tolkarna

Blogginlägg

Ställd med en majoritet av riksdagen emot sig har regeringen till sist tvingats byta fot och lovar nu att göra ansträngningar för att rädda de afghanska lokaltolkarna undan de sataniska talibanernas dödsbringande framryckning. Jag är lättad över att regeringen till sist tvingats att inta denna hållning. Allt annat hade varit djupt oanständigt och genant för Sverige. Tolkarna har gjort betydelsefull tjänst för Sverige. De har arbetat sida vid sida med våra soldater och delat deras umbäranden. De har i sin tjänst för Sverige tagit risker som i och med talibanernas avancemang utvecklat sig till förödande konsekvenser.

Förekomst av lokaltolkar är en förutsättning för att våra utsända soldater och officerare ska kunna lösa sina svåra och krävande uppgifter i en komplicerad och påfrestande miljö. Det skulle sannolikt ha blivit mycket svårt för Försvarsmakten att i framtiden rekrytera nya lokaltolkar i nya krishärdar, om det blivit känt att Sverige efter avslutad insats vänder dem ryggen och betraktar deras säkerhetssituation med kallhamrad likgiltighet.

Morgan Johanssons och den S-ledda regeringens nyss övergivna hållning blir än mer stötande sedd i ljuset av de anmärkningsvärda ansträngningar som samma regering har gjort för att ge afghanska medborgare, som saknar grund för uppehållstillstånd, möjlighet att ändå stanna kvar i vårt land. För dessa har regeringen drivit fram den illa genomtänkta gymnasielagen som går på tvärs med både den generella migrationslagstiftningen och med Lagrådets rekommendationer.

Det är märkligt att justitieministern surrade sig hårt vid masten i uppfattningen om att han och regeringen inte kan göra något, utan att göra sig skyldig till ministerstyre. Sverige har ju tidigare, under den borgerliga regeringens tid, givit uppehållstillstånd för ett antal tolkar som på goda grunder bedömdes ha skyddsskäl. Detta genom att omhänderta dem inom ramen för flyktingkvoten. Problemet var att denna insats endast omfattade en del av tolkarna men inte alla. Ett tjugotal tolkar lämnades åt sitt öde. Ett öde som nu hotar att beseglas av de vilt framryckande islamisterna. Men, som sagt, åtgärder har tidigare vidtagits och det skulle därmed ha varit en smal sak för den nu sittande regeringen att utan större väsen göra om motsvarande manöver. Det är också det som Moderaterna har föreslagit.

Så sent som igår avfärdade emellertid justitieministern detta förslag från Moderaterna om att rädda lokaltolkarna med motiveringen ”att det skulle röra sig om tusentals, ja kanske 10 000 personer” (SVT). I själva verket rör det sig alltså om tjugotalet tolkar samt deras närmast anhöriga. Möjligen grundar sig Morgan Johanssons segdragna motvilja i en minst sagt skev uppfattning om proportioner och en bristande verklighetskontakt?

Oavsett vilket är det en välkommen helomvändning. Heder och ära åt dem som har engagerat sig för tolkarna och tvingat regeringen till denna reträtt.

LÄNKAR:

Arbete pågår för att få hem tolkarna – Aftonbladet 10 augusti 2021
Regeringen: Orimligt att hjälpa alla som jobbat för Sverige – SVT 10 augusti 2021
BLOGG: Glöm inte dem som blev kvar – 04 december 2015

Tappade uppkopplingen