Välkommen till Skövde, Mikael Damberg

Idag är statsrådet Mikael Damberg (S) på besök i Skövde. Skövde Nyheter publicerar min välkomsthälsning.

Idag besöker näringsminister Mikael Damberg (S) Skövde för att studera den s k Skövdemodellen för att lotsa människor in på arbetsmarknaden. Varmt välkommen till vår kommun!

Vi är stolta över att Skövde kommun i bred politisk samsyn tillsammans med näringslivet har lyckats etablera ett samarbete som ger utlandsfödda arbete och möjlighet att genom jobbet fortbilda sig och integreras i vårt samhälle. Modellen har varit framgångsrik. Vi har visat omsorg om människor genom att ställa krav på dem att arbeta. Vi har ansträngt oss för att föra människor från passivt försörjningsstöd till arbete och inkomst.

Det är en politik som Damberg och regeringen borde inspireras av. Sverige behöver bryta med den destruktiva och kostsamma bidragspolitik som låser fast människor i utanförskap och bidragsberoende. Det är också därför som vi moderater nationellt har föreslagit ett bidragstak.

Vi är medvetna om att vår modell har gynnats av att vårt land nu befinner sig i en högkonjunktur. Vi ser med viss oro på hur en lågkonjunktur kommer att påverka ekonomin och i förlängningen integrationen. Det är oansvarigt av regeringen att nu bedriva en expansiv utgiftspolitik istället för att spara för sämre tider. Det är då, under lågkonjunktur, som staten har en viktig roll i att upprätthålla tillväxt genom att stimulera konsumtion. Då kan inte ladorna gapa tomma.

I Skövde har vi insett att vi behöver arbeta med att förbättra företagsklimatet. Vi har bestämt oss för att bli bättre, så att fler företag vill etablera sig och utvecklas i vår kommun. Dessvärre har det nationella företagsklimatet försämrats under Mikael Dambergs tid som minister. För att fler ska uppmuntras att bygga upp företag behöver förutsättningarna förbättras. Möjligheterna till lönsamhet behöver ökas genom att beskattningen sänks. Det kvävande krånglet måste hävas genom att reglerna förenklas och minskar i omfång. Vidare borde Socialdemokraterna avhålla sig från att springa Vänsterpartiets ärenden och med ett vinstförbud hindra såväl valfrihet som företagsamhet i välfärden.

Regeringen och ministern behöver också göra mer för att öka antalet jobb som inte kräver långvarig utbildning. Alliansregeringens införande av RUT-jobben var en reform som öppnade upp för flera att bedriva företag och jobba i servicesektorn. Tyvärr har S-MP-regeringen valt att sänka taket i avdraget, vilket försämrat förutsättningarna. Vi menar att man borde göra tvärtom, höja taket och låta fler arbetsområden omfattas av avdraget.

Än en gång välkommen, näringsminister Mikael Damberg! Vi hoppas att Skövde ska bjuda på både inspiration och insikter. Vi är övertygade om att framgångsrik integration börjar och slutar med arbete. Vi tar vårt ansvar och gör vad vi kan för att Skövde och Sverige ska lyckas. Men det är näringsministern som sitter på de avgörande verktygen för att förenkla för företagen och att förstärka arbetslinjen.

 

Anders G Johansson,
Moderaterna i Skövde

LÄNK:

Anders G: Välkommen till Skövde, Mikael Damberg – Skövde Nyheter 08 februari 2018

Tappade uppkopplingen