Välkommet besked från Madrid

Blogginlägg

Från Madrid och NATO:s toppmöte rapporteras det islossning i den tidigare låsta frågan om ett svenskt och finskt medlemskap i försvarsalliansen. Efter en överenskommelse mellan Sverige, Finland och Turkiet har turkarna givit upp sitt veto mot de båda nordiska ländernas intåg i försvarsalliansen. Det är välkommet, viktigt och efterlängtat.

Under månaders tid har det pågått mer eller mindre intensiv diplomati. Både synlig och bakom kulisserna. Att Sverige och Finland blir medlemmar är inte bara angeläget för dessa båda länder. Det är ett starkt intresse för NATO som helhet. Med Norden som sammanhållet NATO-territorium förbättras förutsättningarna för alliansen att garantera flera av medlemsstaternas säkerhet. Inte minst då de tre baltiska nationerna, vilkas utsatthet ju har ökat markant efter den ursinniga, ryska aggressionen mot Ukraina.

Den överenskommelse mellan Sverige, Finland och Turkiet, som flera nyhetssajter har publicerat under kvällen, innebär några punkter som Erdogan inför sin hemmapublik kan blåsa upp som stor, turkisk framgång. Frågan om vapenexport är sannolikt prestigefull för den turkiske presidenten. Det svenska exportstoppet, som infördes 2019, kommer nu att omprövas. För Turkiet ligger värdet sannolikt främst i att så att säga normaliseras. Den faktiska exporten från Sverige uppges vara begränsad.

Slutligen är det en annan punkt som är intressant och sticker ut. Sverige och Finland förbinder sig att sluta ”stödja organisationer som YPG, PYD och Gülenrörelsen”. Utrikesdepartementet har tidigare avvisat turkiska påståenden om svenskt statsstöd till dessa organisationer. Det som däremot är oomtvistat är att Socialdemokraterna som parti har ingått överenskommelse med Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot och politisk vilde, om att fördjupa sitt samarbeta med det syriskkurdiska partiet PYD. Möjligen är detta det stöd som åsyftas och som ska avslutas.

Överenskommelsen träffades inför statsministeromröstningen i sena november 2021. Motprestationen var att Kakabaveh förband sig att rösta ja till Magdalena Andersson (S) som statsminister och på så vis garantera ett fortsatt maktinnehav för Socialdemokraterna. Något NATO-medlemskap fanns inte på agendan vid denna tid. Tvärtom. Några veckor tidigare hade försvarsminister Peter Hultqvist (S) inför S-kongressen i Göteborg ställt sig som garant för att Sverige inte skulle söka medlemskap i försvarsalliansen: ”Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sådan process. Det kan jag garantera alla”.

Några månader senare, efter att den brutala verkligheten i Ukraina avslöjat den socialdemokratiska säkerhetspolitiken som naiv och farlig, var läget ett annat. S-regeringen bestämde sig nu för att tillsammans med Finland ansöka om det NATO-medlemskap som den tidigare hade avfärdat. Regeringspartiets samarbete med det kurdiska partiet blev då en belastning och black om foten i relationen med Turkiet, som med sitt veto satt på nyckeln till ett svenskt medlemskap.

För statsminister Magdalena Andersson inföll NATO:s toppmöte helt rätt i tiden. Riksdagsåret är i allt väsentligt avslutat. S-regeringen har under våren med Amineh Kakabavehs röst lyckats avfärda ännu en misstroendeomröstning mot justitieminister Morgan Johansson (S). Med samma röst har den lyckats få sin budget beslutad av kammaren. Statsministern och sossarna har inte längre behov av Kakabaveh för att säkra sitt maktinnehav. Den taktiska relationen kan därmed offras och avslutas och avtalet rivas och kastas i papperskorgen. Det är ett stycke maktkonst som skulle få Machiavelli att blekna.

Oaktat alla märkliga och kladdiga turer är givetvis trenationsöverenskommelsen viktig för Sverige och en framgång för den svenske statsministern. Det låsta läget har dyrkats upp. NATO-frågan förefaller vara avförd från den kommande, svenska valrörelsens agenda. Men samtidigt bör vi påminna oss om att frågan om de svenska och finska medlemskapen med detta inte är i hamn. Som sista moment i medlemsprocessen ska parlamentet i respektive medlemsnation ratificera beslutet om medlemskap. Möjligheten för den oberäknelige turkiske presidenten att ställa till ytterligare krångel är således ännu inte helt uttömd.

LÄNK:

Turkiet släpper in Sverige i NATO – Expressen 29 juni 2022

Tappade uppkopplingen