Välkommet med friskolor

Blogginlägg

Idag har skolnämndens arbetsutskott sammanträtt. På delegation av nämnden hade vi att yttra oss över tre ansökningar om att etablera friskolor i Skövde. Arbetsutskottets båda alliansledamöter tillstyrkte ansökningarna, medan Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Det är sedan kommunstyrelsen som har att avlägga det slutliga yttrandet och till- eller avstyrka.

Det är nu inte så att det med detta är fritt fram för skolorna att öppna till hösten. Det är skolinspektionen som har att som myndighet granska och nagelfara ansökningarna ur kvalitetssynpunkt. Om det föreligger brister i planer och underlag blir det inget tillstånd.

Jag ser flera positiva effekter av att det öppnar friskolor i Skövde. För det första – och det är viktigast – innebär det att valfriheten för elever och föräldrar ökar. För det andra innebär det att arbetsmarknaden för lärare och skolpersonal breddas. Den som vill pröva sina vingar utanför den kommunala skolan får nu möjlighet till det. Möjligen kan konkurrensen om dugliga lärare innebära att lön används som konkurrensmedel, vilket skulle kunna medföra att lärarlönerna höjs.

Jag ser också att konkurrensen kan verka vitaliserande för den kommunala skolan. Konkurrensen motiverar sannolikt den kommunala skolorganisationen att ytterligare anstränga sig för att upprätthålla en hög kvalitet. Idag förekommer nästan ingen konkurrens alls. Skövde har 22 kommunala grundskolor och endast en friskola. Den senare har också relativt få elever.

Självklart innebär också en situation med nya skolaktörer vissa försvårande omständigheter för den kommunala skolan. Det ska man inte blunda för. Vi kan inte längre endast luta oss mot prognosverktygen när vi planerar för skolverksamheten, utan måste ta hänsyn till att elever genom fria val söker sig till ickekommunala skolor. Möjligen kan vi också komma att hamna i en situation med outnyttjade skollokaler, vilket skulle innebära kostnadsökningar. Men detta är omställningsproblem, som jag är övertygad om att vi kommer kunna hantera, även om det kan vara lite besvärligt.

Jag menar att fördelarna överstiger nackdelarna. Friskoleansökningarna är också en kvittens på att vi lever i en tillväxtkommun. En sådan ska vara välkomnande mot all företagsamhet. Även sådan som konkurrerar med den kommunala verksamheten. Protektionism är varken inbjudande eller utvecklande.

2 Replies to “Välkommet med friskolor”

  1. Erik Andersson skriver:

    Friskolor: Varför?/Varför inte?

    Trumberg, A (2011). Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet. Akademisk avhandling, Örebro Universitet

    Ett mer vidgat perspektiv – om så önskas.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen