Vänsterkurr friar föräldraförsäkring?

Blogginlägg

Rör inte till

Jag slötittar på kvällsnyheterna. Som vanligt är det ett rikt flöde av ledsamheter som fladdrar förbi: Det handlar om den otyglade ondska som den s k “Islamiska staten” i det närmaste ostört tillåts terrorisera människor med. Det handlar om kriget i östra Ukraina, där många civila igår dödades av ryska vapen. Det handlar om att extremvänstern går fram kraftigt i Grekland, vilket genererar berättigad oro i framförallt eurozonen.

Men så kommer en i alla en nyhet som skänker viss glädje i stunden. Vänsterpartiet – av alla partier – hotar att fälla S-MP-regeringens förslag om en tredje pappamånad. Den tredje pappamånaden är inte ett tillräckligt långtgående ingrepp i de svenska familjernas vardag för att tillfredsställa den yttersta vänstern, som då hellre sätter sig på tvären. Åtminstone hotar partiet nu med det i hopp om att bli inbjudet till överläggningar med regeringspartierna om saken.

Frågan om ytterligare begränsning av valfriheten i föräldraförsäkringen kan knappast bakas in i en budget och är därmed “ett av flera tusen beslut” där de borgerliga partierna – oberoende av Decemberöverenskommelsen – skulle kunna bedriva aktiv oppositionspolitik och köra över regeringen. Dessvärre är frågan om föräldraförsäkringen inte föremål för samsyn mellan de ickesocialistiska partierna. Detta då Folkpartiet går armkrok med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och välsignar den tredje pappamånaden.

Min och Moderaternas uppfattning är att det ska vara upp till föräldrarna att i förtroliga samtal vid köksbordet besluta om hur de ska ta ut sina föräldradagar. Det ska göra det på det sätt som bäst passar familjens förutsättningar och vardag. De ska göra det fria från maktens myndiga pekpinnar.

På vänsterkanten kivas man nu om vilken grad av förmynderi man ska påtvinga Sveriges föräldrar. Det vore förvisso en smula lustigt men än mer välgörande om detta politiska kurr leder till en blockering i frågan och att föräldraförsäkringen lämnas orörd. Dessutom vore det fullt rimligt. För det finns nämligen ingen efterfrågan på sådana reformer bland dem som berörs; föräldrarna. Mätning efter mätning visar att det folkliga motståndet mot ytterligare kvotering i föräldraförsäkringen är kompakt. Det är ännu ett elitprojekt inom kategorin social ingenjörskonst. Måtte det haverera.

LÄNKAR:

Vänstern kan fälla tredje pappamånaden – SVT 25 januari 2015
Tidigare blogginlägg om kvotering

Tappade uppkopplingen