Vänstern har en läxa att göra

Alliansen stående Skovde

Idag publicerar SLA Alliansens svar på Socialdemokraternas artikel (04 november 2013). S försöker i debatten hävda att de gör avsevärt större satsningar på skolan. Det är fel. Trots att de vill höja skatten med hela 60 öre är deras satsningar på skolan marginella eller obefintliga.

Socialdemokraterna i skolnämnden i Skövde hävdar att Alliansen är kallsinnig till frågan om lärartäthet. Det är fel. Alliansen har i budgeten för 2014 ökat ramarna med nio miljoner kronor för att generellt höja kvaliteten i skolan. Ytterligare fyra miljoner har riktats till att höja kvaliteten i lågstadiet. Förstärkningarna innebär att våra rektorer ges förutsättningar för att något öka antalet medarbetare i skolan.

I en tid präglad av ekonomisk avmattning och utplanande skatteintäkter ökar kraven på politiska prioriteringar. Alliansen har i sin budget medvetet prioriterat barn, ungdomar, skola och utbildning. Socialdemokraterna har, trots en skattehöjning om hela 60 öre, inte lyckats göra någon prioritering överhuvudtaget. I sin iver att framstå som alla goda gåvors givare, har de frejdigt spridit medlen över olika kommunala utgiftskonton. Lite här och lite där, men ingenstans en tydlig kraftsamling.

Hokus pokus! Med ett sedvanligt illusionsnummer försöker sossarna ändå framställa skillnaderna mellan skolbudgetarna som gigantiska. Men den som gjort sina matematikläxor kan enkelt syna bluffen. För faktum kvarstår. Trots den högtravande retoriken är skillnaden blygsamma 0,7 % eller sex miljoner kronor.

Med denna mellanskillnad ska sossarna först ta notan för sina olika utställda löften. Det handlar bland annat om att återinrätta en naturskola samt att betala tjänster för läxstudier utanför ordinarie skoltid. Men det stannar inte med det. Eftersom Socialdemokraterna näppeligen kan förväntas vinna egen majoritet i fullmäktige, ska den tänkta koalitionspartnern Miljöpartiets olika krav och prioriteringar också adderas. Dessa kretsar mest kring mat och om att de anställda i skolan dagligen ska få äta sig mätta till en kostnad om sammanlagt 2,3 miljoner av skattebetalarnas kronor.

Pengarna räcker inte! S-ambitionerna faller platt när illusionen genomskådas. Den sorgliga verkligheten är den att Socialdemokraterna inte orkar göra några politiska prioriteringar. Än mindre att sy ihop och redovisa en hållbar politik för det samlade vänsteralternativet. De har en läxa att göra.
Alliansen i skolnämnden i Skövde

Anders G Johansson (M), ordförande
Gunvor Kvick (C)
Petter Fahlström (FP)
Rolf Karlsson (KD)

LÄNKAR:

Komiskt förutsägbart – S-artikel i SLA 04 november 2013
S-löften utan täckning – Alliansen i SLA 24 oktober 2013
Öka lärartätheten i Skövdes skolor – S-artikel i SLA 19 oktober 2013

Tappade uppkopplingen