Vänstern har fel om skolvalsreformen

Blogginlägg

Vänsterpolitiker och -agitatorer har med förtjusning pekat ut friskolereformen (genomförd under Bildt-regeringen i begynnelsen av 90-talet) samt det fria skolvalet (lagfäst i och med 2011 års skollag) som sina favoritorsaker för att förklara de svenska skolresultatens nedgång. Förklaringsmodellen går i korthet ut på föreställningen att barn till välutbildade och välbärgade föräldrar i högre grad gynnas av systemet än barn till föräldrar med låg inkomst och låg utbildningsnivå. Denna tes har flitigt använts för att rättfärdiga idén om att ett kommunalgrått Sverige, utan minsta utrymme för elevers och föräldrars valfrihet, skulle medföra bättre skolresultat.

I tisdags (19 augusti 2014) presenterades en forskningsrapport från IFAU (Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering). IFAU har tagit sig för att undersöka hur skolvalsreformen har påverkat elever med olika familjebakgrund och studerat och jämfört elevernas skolresultat samt senare utfall i högre utbildning och arbete.

I sina slutsatser skriver forskarna: “Resultaten tyder på att effekterna i stort sett är likartade för dessa grupper av elever. I den mån vi ser skillnader mellan eleverna, så tyder dessa på att det är elever från svagare familjebakgrund, t. ex. där föräldrar har låga inkomster, som
tjänar mer på möjligheten att välja skola. Påverkan är dock genomgående liten och osäker, och resultaten bör således tolkas som att möjligheten att välja skola har haft små eller inga effekter på samtliga grupper av elever.”

Det är alltså inte alls så att barn i socioekonomiskt svaga hem särskilt skulle missgynnas av den svenska valfrihetsmodellen i skolan. Det är faktiskt tvärtom. De gynnas.

Misstänkliggörande av fristående alternativ inom skola, primärvård, äldreomsorg, hemtjänst, apotek och precis allt som inte längre tyglas hårt av offentliga monopol, har varit och är en tung del i vänsterretoriken i denna valrörelse. Forskningsrapporten kommer därför förstås olägligt för dessa monopolvurmande vänsterpolitrucker. Den vrider ett vältummat vapen ur deras händer och detta med mindre än en månad kvar till valet. Tji fick vänstern.

LÄNKAR:

Skolvalsreform påverkade olika elevgrupper på ungefär samma sätt – IFAU 19 augusti 2014

2 Replies to “Vänstern har fel om skolvalsreformen”

 1. andersg skriver:

  Att anklaga forskare för att vara köpta är både desperat och fånigt. Märkligt och obegripligt är det att framhärda i tesen att orsakerna till nedgången i pisaresultat enkom går att söka i friskolereformen. I väldigt många kommuner finns det inte någon friskola överhuvudtaget. dessa kommuner utmärker sig inte i positiv riktning i resultatmätningarna. Tvärtom.

 2. Alvar Stenlund skriver:

  Utredarna tycks vara partiska i hög grad och utredningen är ytterligare ett exempel på ett beställningsjobb. När man läser tabellerna så framgår det väl ändå att påverkan på betygen missgynnar barn från familjer med låg inkomst:

  Föräldrarnas inkomster är…
  Låg inkomst Betyg Före 40,87 Efter 40,55
  Medelinkomst Betyg Före 47,59 Efter 48,11
  Hög inkomst Betyg Före 55,92 Efter 59,82

  Effekten må vara statistisk säker eller inte. Mot bakgrund av debatten om betygsinflation mängden förändringar i samhället och inom skolan så blir varje undersökning mer tyckande än vetenskap. Att utredarna är köpta framgår inte minst när de ska dra slutsatser. Där skriver de att de inte inte kan se några negativa effekter, peppar, peppar ta i trä. Det hade varit mera renhårigt att skriva att de
  t VARKEN kan se positiva eller negativa effekter av skolvalet. Om jag minns rätt så har väl allt som friskoleförespråkarna fört fram varit de stora vinsterna (inte ironiskt) som eleverna får med skolvalet. Nu står ni med fallande resultat i PISA och andra undersökningar och det enda ni kan visa upp är att det har gått lika bra och lika dåligt för alla. Nästa gång kan väl utredarna få i uppdrag och räkna fram hur mycket av skolpengen som går till marknadsförning, lönegaranti till lärare i konkursade skolor, planering för skolval, kontrollanter att följa upp kvaliteten och hur många timmar lärare får ägna åt att jaga kunder.

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen