Värdera de värdefulla

Blogginlägg

Nyligen presenterade Lärarförbundet en undersökning om hur lärarlönerna utvecklats i Sveriges kommuner efter det nya läraravtalet. Skövde hamnar här på en sjundeplats med en löneökning på 4,9 % jämfört med avtalets 4,2 %. Det är naturligtvis positivt och det är något som jag är stolt över.

Att vi kan åstadkomma detta beror främst på tre saker. För det första att Alliansen i Skövde kommun tidigt beslutade att skjuta till medel till skol- och utbildningsnämnderna för att kompensera den kostnadsökning som det nya läraravtalet innebär. För det andra att Alliansen drivit igenom en treårig satsning på löner i skolnämnden med totalt 13 miljoner kronor i ramökning. För det tredje att Alliansen i skolnämnden har fört och för en medveten politik, som innebär att pedagogtjänster och -löner prioriteras framför annat i verksamheten.

I Skövde Nyheter skriver Bengt Wahlberg, Lärarförbundets ordförande i Skövde, och uttrycker sin tillfredsställelse över att Skövde ligger i toppskiktet för lärarlöneökningar i Sverige. Jag delar hans förtjusning. Jag hoppas därför att politik och lärarfack framledes i större utsträckning än hittills kan gå hand i hand för att göra de prioriteringar som krävs för att upprätthålla denna  positiva utveckling. För prioriteringar krävs! Skattebetalarnas medel inte är ett ymnighetshorn att ösa ur.

Medellöneökningen visar att den politiska majoriteten i Skövde tar ansvar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar för att rekrytera och behålla bra lärare. Men medellön är en sak. Det individuella löneutfallet en annan. Nu förväntar jag mig att vi får se att lönemedlen främst satsats på de lärare, som verkligen är värdefulla för elevernas lärande. Alliansen i skolnämnden har även här en tydlig en tydlig prioritering. Vi vill se en medveten lönespridning som kvittens på att organisationen verkligen värderar duktiga medarbetare. Lönesättningen är ett viktigt ansvar som åvilar rektorer och förskolechefer. Min uppfattning är att om vi inte tydligt värderar de bäst lämpade, mest värdefulla och dugligaste medarbetarna, riskerar vi att få betala högre kostnader för en skola som inte presterar några bättre resultat. Långsiktigt förbättrade elevresultat är det som förväntas och det som rättfärdigar att Sveriges kommuner, med Skövde i främsta ledet, åtar sig högre kostnader för skolväsendet.

LÄNKAR:

Lärarförbundet (17 DEC 12)
SVT (17 DEC 12)
Skövde Nyheter (18 DEC 12)

Tappade uppkopplingen