Västsvenska moderater för militär tillväxt

Blogginlägg

sweden

“För att i rätt tid kunna möta möjliga förändringar i omvärldsläget ska Försvarsmakten ges i uppdrag att planera för militär styrketillväxt”.

Det lilla tillägget tänker Moderaterna i Västra Götalands län försöka få infört i partiets nya handlingsprogram, som beslutas av partiets arbetsstämma i Norrköping 17-20 oktober. I helgen samlades i Skövde huvuddelen av länets stämmoombud för att samordna förhållningssätt och aktivitet i olika frågor. Då enades man om att försöka få in den skrivning, som emanerar från min motion till Moderaterna i Skaraborgs stämma i våras.

Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Skaraborg har gjort ett gediget arbete med att i remissomgången för programmet försöka få in olika skrivningar, som de skaraborgska medlemmarna funnit vara angelägna. Att nu ytterligare 25 västsvenska ombud utöver de sju skaraborgska förväntas rösta på förslaget innebär ingen garanti för att stämman beslutar så. Med det förbättrar oddsen. So far so good.

LÄNKAR:

Ett väl förberett försvar – Motion till Moderaterna i Skaraborg
Tidigare blogginlägg om försvaret

Etiketter

Tappade uppkopplingen