Veteranmarsch

Idag har jag och kärleken Ann-Sofie Alm gått i ledet när Veteranmarschen gick etappen från Skara till Skövde. Avmarschtiden tidigarelades för att undvika den förväntade hettan under dagen. Denna kom förvisso så småningom, men först efter att det ihärdiga åskregnet lämnat de marscherande veteranerna någonstans vid Varnhem.

Vi gick idag ca tre mil. Men marschen sträcker sig från Hindås i väster till Örebro i öster och sträcker sig över hela 30 mil. Ett tiotal hjältar går, eller tar sig fram med rullstol, samtliga sträckor. Det är imponerande! När vi på eftermiddagen närmade oss Skövde anslöt sig fler och fler veteraner. En tämligen begränsad skara växte till att bli en rejäl klunga som, anförda av trummor, fanor och chefen för P4, tågade i en mäktig final de sista metrarna från Helensparken till minnesstenen vid Skaraborgs regemente. Skövde Nyheter skriver om arrangemanget och uppmärksammar mitt deltagande.

Veteranmarschen, som i år genomförs för andra gången, syftar främst till att uppmärksamma de många veteraner, som tjänat Sverige i utlandet och där riskerat liv och lem i farliga miljöer. De flesta har kommit tillbaka. Många har värdefulla kunskaper och erfarenheter med sig i ryggsäcken, som är användbara för civila arbetsgivare. Men alla har inte kommit hem hela och friska. Några har stupat i främmande länder och andra bär fysiska eller psykiska spår efter stridshändelser, trauman eller olyckshändelser. Marschen syftar därför också till att samla in pengar för att finansiera det viktiga kamratstödet.

Ca 100 000 svenskar har genom åren gjort utlandstjänst i fredens tjänst för Sverige. Men insatserna, upplevelserna och händelserna är ändå tämligen anonyma och okända här hemma. Soldater, civila och anhöriga får inte den uppmärksamhet och erkänsla som de förtjänar av och i samhället. Flera har istället förr om åren mötts av förödande oförståelse. Således finns det goda skäl att knyta på sig kängorna och marschera och manifestera.

Jag är stolt över vad min regering har åstadkommit på området. Medvetenheten har ökat avsevärt. Försvarsmakten har ålagts ett mer omfattande och utsträckt rehabiliteringsansvar. På förbanden finns numera kompetens och resurser att ta emot och följa upp kamrater, som är i behov av fortsatt stöd. En veterandag har inrättats och när trupp roterar hem brukar de tas emot av regeringsrepresentanter. Regeringen har vidare haft en särskild veteranutredare, som konstaterat ytterligare åtgärder som väntar på att bli lagförslag. Det är bra, det är viktigt och det är angeläget att fortsätta detta arbete under den kommande perioden.

BILDER:

 

LÄNKAR:

Veteranmarschens bilder (Flickr) från 03 augusti 2014
En modern marsch för veteraner – Skövde nyheter 04 augusti 2014
Vill hedra militära och civila veteraner – SLA 03 augusti 2014
Veteranmarschens hemsida
Kamratstödet – GE ETT BIDRAG!
Tidigare blogginlägg om veteranpolitik

Etiketter

Tappade uppkopplingen