Veteranmonument i Skövde

Blogginlägg

swedenIdag är det Veterandagen! Idag hedrar vi de svenska män och kvinnor som genom åren på olika sätt har tjänstgjort vid konflikthärdar, kriser och krig på olika platser i främmande länder. Det är fler än 100 000 svenskar som har gjort en betydelsefull insats för sitt land och för världssamfundet. De har gjort personliga uppoffringar för att upprätthålla trygghet och säkerhet,  för att värna liv och  mänskliga rättigheter samt för att skapa förutsättningar för fred och stabilitet i en orolig värld. Jag är själv en av de många. Det är jag stolt över.

Att med en särskild dag högtidlighålla och uppmärksamma veteranerna och deras insatser är en tämligen ny företeelse. Det var Alliansregeringen som 2011 gav Veterandagen statsceremoniell status och därmed bidrog till att sätta ljus på utlandssoldaterna och deras insatser. Införandet av en mer medveten veteranpolitik har bidragit till en ökad förståelse för våra soldater och sjömän samt deras umbäranden och uppoffringar i missioner långt hemifrån.

Igår, på torsdagen, tog Moderaterna i Skövde ett viktigt lokalt initiativ när fullmäktigegruppen ställde sig bakom partivännen Claës Beckmans utmärkta idé om att inrätta ett veteranmonument i vår stad. Skövde hyser numera landets största garnison och i vår kommun bor det många veteraner, aktiva soldater, officerare och deras anhöriga. Människor som alla på olika sätt gjort viktiga och värdefulla insatser och uppoffringar. På våra kyrkogårdar vilar några av dem som har fått betala det yttersta priset för sitt engagemang för freden och för andra människors trygghet och säkerhet. Självklart ska vi i Skövde hedra dem alla och inrätta en särskild plats för att vårda minnet av dem och deras insatser.

Om detta hoppas jag att vi kan nå politisk enighet i kommunen. Vi kan ha olika politiska uppfattningar om säkerhets- och utrikespolitiken. Men i stödet för våra soldater måste vi alla förenas och stå skuldra mot skuldra. Detta måste vara kompakt och unisont. Alldeles särskilt i Sveriges viktigaste militärstad.

LÄNK:

Tidigare inlägg om försvaret

Tappade uppkopplingen