Veteranmonumentet ska på plats

Blogginlägg

 

Monument

I Storbritannien vet man att hylla och minnas sina hjältar.
Detta monument över andra världskrigets flygare restes så sent som 2012 i London.

I förra veckan gick det inte som det var tänkt i Skövdes kultur- och fritidsnämnd. Enligt lagen om alltings jävlighet var samtliga Alliansens ersättare förhindrade att ersätta den av legitima skäl frånvarande ordföranden Kaj-Eve Enroth (FP). Alliansen spelade plötsligt och oväntat i numerärt underläge och led därför ett överraskande nederlag när S, MP och SD fattade varandras händer för att stoppa förslaget om inrättande av ett veteranmonument i Skövde.

Överraskande därför att det verkligen inte borde vara en fråga som orsakar splittring, konflikt och votering. Det är mer än 100 000 svenska män och kvinnor som på olika sätt, i och utan uniform, tjänat och värnat freden genom tjänstgöring i olika konflikthärdar i olika hörn av planeten. De har gjort uppoffringar genom att lämna hem och härd bakom sig för en oviss tillvaro i främmande land. De har tagit risker och de har uthärdat umbäranden. Flera har skadats. Några så allvarligt att deras liv förändrats i grunden. Några har fått betala det yttersta priset och stupat.

Våra veteraners försakelser har varit förutsättningen för det svenska deltagandet i fredsbevarande och -framtvingande internationella insatser. Deras uppoffringar har gett Sverige ett värdefullt säkerhetspolitiskt verktyg. Men än viktigare har deras arbete gjort skillnad för utsatta medmänniskor i fjärran länder. Våra soldater, sjömän, poliser och civila har etablerat säkehet där det tidigare rådde kaos. Trygghet där skräck och ovisshet tidigare härskade. Förhoppning där vardagen tidigare präglades av desperat utsiktslöshet.

Vi ska känna stolthet över de ansträngningar som vårt land har gjort för att göra världen till en bättre plats. Och vi ska känna stolthet och tacksamhet över de kvinnor och män, som med kängorna på främmande jord utför och utförde det så påfrestande och utsatta arbetet med att upprätthålla säkerhet och att bana väg för freden. Flera av dem var och är skaraborgare och skövdebor. Och än fler skaraborgare och skövdebor kommer tyvärr att behöva rycka ut för att försvara fred, frihet, anständighet och mänskliga rättigheter i vår plågade och sargade värld. Det är därför sorgligt och beklämmande att hemmafrontens sossar, miljöpartister och sverigedemokrater inte förmår visa veteranerna den erkänsla och den respekt som en minnesplats innebär.

Moderaterna och Alliansen tycker däremot att Claës Beckmans (M) idé om uppförandet av ett veteranmonument och en -minnesplats i Skövde är en alldeles utmärkt idé. Vi ger därför inte upp. Moderaternas kommunfullmäktigegrupp, vars ordförande jag har förmånen att vara, uppdrog åt våra företrädare i kultur- och fritidsnämnden att skyndsamt återkomma med ett liknande förslag och driva igenom det.

Det är lite pinsamt att vi i Alliansen inte lyckades i första försöket. Men vi kommer att lyckas i det andra. Veteranmonumentet i Sveriges främsta garnisonsstad ska på plats.

LÄNK:

Blogg: Veteranmonument i Skövde – 29 maj 2015

Tappade uppkopplingen